Toon alles (2)

Deze crisis is de veerkrachttest voor onze civil power

26 maart 2020, 06:00
Deze crisis is de veerkrachttest voor onze civil power
Deze crisis is de veerkrachttest voor onze civil power
Er staat een nooit vertoonde, wurgende noodrem op de complete wereldeconomie. Ook de sociale en culturele samenleving is abrupt tot complete stilstand gekomen. MAEX (contentpartner van DDB) roept verderop in deze editie daarom op tot het optuigen van een sociaal noodfonds.  
Want buurtmoestuinen en tienduizenden andere filantropische activiteiten drogen op als plantjes in de Sahara. Krijgt onze civil power ons sociale ecosysteem weer aan het draaien als corona is uitgeraasd? Of hebben we dan grote brokken van onze sociale en culturele cohesie domweg vernietigd en moeten we weer voren af aan beginnen? 
Tijdelijk online in een ander tempo goed doen lukt heus wel. Man en macht van maatschappelijke instellingen en andere sociaal actieven zijn daarop gericht. Virtueel werken en kerntaken overeind houden. Maar welke bestuurders werken nu alvast aan draaiboeken voor het post corona-tijdperk? Een tijdperk waarin instellingen en bedrijven en filantropen hun bestaan en onderlinge samenhang beslist ingrijpend moeten herijken. Omdat hun stakeholders, burger-tevens-consument, dat van hen gaan eisen. En heel anders naar hen gaan kijken. 
Mindstretcher 1: wanneer besluit Phillips CEO Frans van Houten 0,001% van zijn R&D budget voor longapparatuur vrij te maken en Longfonds Michael Rutgers te bellen dat hij daarmee zijn activiteiten kan verdubbelen? 
Mindstretcher 2: Wanneer besluit Partos-directeur Bart Romeijn zijn leden te motiveren niet langer zelfstandig NGO te blijven, maar het bedrijfsfonds te worden van een (familie)bedrijf dat ook actief is in ontwikkelingslanden?

Don Akkermans, hoofdredacteur a.i. De Dikke Blauwe
►Wilt u reageren op dit DDB-commentaar? Stuur uw reacties in: klik hier 
gerelateerde items