De brief van Teeven in tien hoofdpunten

21 oktober 2014, 13:29
De brief van Teeven in tien hoofdpunten
De brief van Teeven in tien hoofdpunten
1.Consensus
Er is in de sector overeenstemming over de gedragscode met principes en normen voor goed bestuur.

2.Normstelling door zelfregulering
De sector moet zelf de normen aandragen middels ‘een private instelling’ (in lijn met het voorstel van de Cie. De Jong voor de vorming van een privaatrechtelijke ‘multistakeholders’-stichting).

3.Algemeen verbindendverklaring
De normen uit het nieuwe validatiestelsel worden door de overheid algemeen verbindend verklaard als de overheid de normen ‘PASSEND’ vindt.
Teeven gaat ervan uit dat ‘het kabinet dit (de normering van het nieuwe stelsel, red.) terughoudend zal toetsen’.
Teevens ministerie wordt ‘systeemverantwoordelijk’ vanuit de overheid.

Navraag van de hoofdredactie van Filanthropium leert dat het kabinet heeft toegezegd de privaatrechtelijke normering alleen te zullen toetsen op strijdigheid met bestaande wet- en regelgeving, en niet ook nog inhoudelijk te amenderen. Hierdoor blijft het principe van zelfregulering intact.

4. SBF neemt regie over uitwerking
SBF gaat namens de sector verder werken aan het inrichten van het toezicht met respect voor de drie ‘bloedgroepen’: fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerken. De sector moet zelf met concrete voorstellen komen. Teeven noemt daarbij nadrukkelijk de ‘bouwstenen’ die door CBF deze zomer zijn aangedragen.
Voor 1 januari moet het nieuwe validatiestelsel op hoofdlijnen vaststaan: WIE is verantwoordelijk voor BEHEER GEDRAGSCODE? WIE voor NORMEN van TOEZICHT? WIE voor UITVOERING van TOEZICHT?

5. Fondsenwervende instellingen
Er komt een nieuw keurmerkstelsel voor fondsenwervende instellingen, de kerken uitgezonderd.
Voor kleinere instellingen komt een aparte regeling.

6. Vermogensfondsen
De gedragscode geldt niet alleen voor fondsenwervende instellingen, maar ook voor vermogensfondsen.

7.Kerken
De kerken behouden hun ‘eigenstandige positie’ op basis van art. 2:2 BW en geven op basis van de onderliggende normen in de sector een eigen invulling.

8.Informatieportaal is Kennisbank Filantropie
Vooralsnog wordt de Kennisbank Filantropie ingericht als het Centraal Informatiepunt Filantropie voor het publiek.

9.Belastingdienst beperkt zich tot ‘meta-toezicht’
Een half jaar na invoering van het nieuwe stelsel komt de Belastingdienst met een zogenoemde compliance-verkenning: hoe werkt het interne stelsel?
Op basis van deze verkenning komt er wel/niet een toezichtsarrangement: hierdoor kan de Belastingdienst zich bezighouden met metatoezicht, zoals nu ook al in andere sectoren gebeurt. Het directe toezicht wordt aan de sector zelf overgelaten. De Belastingdienst verliest echter niet haar autonome bevoegdheid in te grijpen en een instelling de anbi-status te ontnemen bij gebleken onrechtmatigheden.

10. Eind 2014 komt er een vervolgconvenant

Lees hier de volledige tekst van de brief van Teeven.
gerelateerde items