Toon alles (2)

CBF gaat in gesprek met sector en Kaag over optreden tegen wangedrag

23 februari 2018, 17:00
Roline de Wilde, directeur van het CBF: ‘We moeten er alles aan doen om de risico’s op dit soort misstanden te voorkomen.'
Roline de Wilde, directeur van het CBF: ‘We moeten er alles aan doen om de risico’s op dit soort misstanden te voorkomen.'
Toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft naar aanleiding van de berichtgeving over het wangedrag van internationale hulpverleners haar toetsingspraktijk tegen het licht gehouden. De toezichthouder gaat hierover binnenkort in gesprek met de minister Kaag en de sector om te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
 
Het CBF houdt toezicht op ruim vijfhonderd erkende goede doelen, waaronder de Nederlandse takken van internationale hulporganisaties. Roline de Wilde, directeur van het CBF: ‘We moeten er alles aan doen om de risico’s op dit soort misstanden te voorkomen. En als het dan toch gebeurt, moeten de daders keihard worden aangepakt om herhaling te voorkomen. Ook is het belangrijk dat de donateurs worden geïnformeerd over de gemaakte fouten en de maatregelen die zijn getroffen.’
 
Erkenningsregeling
De nieuwe erkenningsregeling die in 2016 is ingevoerd, biedt het CBF als toezichthouder voldoende handvatten om met organisaties in gesprek te gaan over het managen van risico’s. De erkenningsregeling is gebaseerd op principe-afspraken en bevat volgens het CBF bewust geen uitgebreide checklijsten. De toezichthouder meldt dat gaat erom gaat vast te stellen dat er binnen een organisatie voldoende bewustzijn bestaat over de risico’s, welke procedures er zijn, hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan en hoe hierover wordt gecommuniceerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van de organisatie.
 
‘Extra alert zijn’
De Wilde: ‘Onze ervaring is dat de Nederlandse hulporganisaties zich terdege bewust zijn van de risico’s die zij lopen en dat zij hun gedragscodes en procedures veelal op orde hebben. Wat deze situatie ons leert is dat we extra alert moeten zijn op de naleving hiervan. Daarnaast is het van groot belang dat hulpverleners optimaal worden ondersteund in het werk dat ze onder extreme omstandigheden moeten doen en dat er een veilig klimaat is om een misstand te melden.’
 
Zerotolerance-beleid
Het CBF beseft dat het ondanks goede preventieve maatregelen toch mis kan gaan. Daarom gaat de toezichthouder explicieter aandacht besteden aan een zerotolerance-beleid en open communicatie richting het publiek.
 
►In Ask me Anything, een radioprogramma van BNR, konden luisteraars vragen stellen over het afleggen van verantwoording.
 
►Roline de Wilde werd geïnterviewd in het NOS-Journaal van 22 februari. (Vanaf 15:40 het item.)
 
►Lees ook de gezamenlijke reactie van Partos, Goede Doelen Nederland, Dutch Relief Alliance en SHO/Giro555 
gerelateerde items