Toon alles (1)

Paspoort Sterk Huis: Kansen voor kinderen en gezinnen op een veilig en zelfstandig leven

10 augustus 2017, 00:00
Paspoort Sterk Huis: Kansen voor kinderen en gezinnen op een veilig en zelfstandig leven
Paspoort Sterk Huis: Kansen voor kinderen en gezinnen op een veilig en zelfstandig leven
Sterk Huis investeert in betere kansen voor volgende generaties; door kinderen en gezinnen met veiligheids- en ontwikkelingsproblemen specialistische opvang, behandeling en kennis te bieden.
 
Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Veiligheids- en ontwikkelingsproblemen maken kinderen en gezinnen van generatie op generatie kwetsbaar. Kwetsbaarheid met afschuwelijke uitingsvormen: van kindermishandeling, huiselijk geweld, jeugdprostitutie en mensenhandel tot schooluitval, criminaliteit en radicalisering. Kompaan en De Bocht draagt bij aan betere kansen voor nieuwe generaties door problemen bij de wortel en in samenhang aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Altijd in samenwerking met gemeenten, wijkteams, hulpverleners, scholen, huisartsen, politie en Openbaar Ministerie.
 
Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
Bij complexe problemen en veiligheidsdreiging bieden we in ons Sterk Huis warme en veilige opvang; deskundige en innovatieve behandeling; en een stevige basis op school en in werk. Vanuit deze kennis investeren we in het voorkomen en vroegtijdig signaleren van risico’s op problemen. Allerlei vormen van uw betrokkenheid zijn hierbij mogelijk; wij gaan hierover graag met u in gesprek.
 
Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
In 2016 boden we opvang, behandeling en expertise aan 2.366 kinderen, jongeren, vrouwen en mannen. In Midden-Brabant, maar ook landelijk (eerproblematiek, jeugdprostitutie en alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en bovenregionaal (tienermoeders en onveilige opvoedsituaties).
 
Concrete plannen/projecten:
Doorontwikkelen van ons Sterk Huis en een aanpak in het doorbreken van patronen van geweld en voorkomen van overerving van problemen. 

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Marloes van der Sande, Bestuurssecretaris, 06-42736304 marloesvandersande@kompaanendebocht.nl.

DDB Profiel

Opgericht
De fusieorganisatie Kompaan en De Bocht is opgericht op 31 december 2008; de rechtsvoorganger jeugdzorg in 1900; de rechtsvoorganger vrouwenhulpverlening in 1945.
Doelstelling
Kansen voor kinderen en gezinnen op een veilig en zelfstandig leven vergroten.
Actief in
Nederland en België
Leden en Donateurs
Circa 15 grote donateurs en 35 kleinere fondsen, bedrijven en particulieren
Vrijwilligers
Circa 100 actieve vrijwilligers, stagiaires en werkervaringsplaatsen
Medewerkers
502 mensen (358 fte)
Adres
Rillaersebaan 75 5053 EA Goirle
Mogelijkheid Fonds Op Naam
Ja
Keurmerk
HKZ / ANBI / BGGZ
Voorzitter
De heer M.L. Wilke
Directeur
Mevrouw drs. E.J.M.A. (Lian) Smits, MMO
Telefoonnummer
013-5309400
ANBI-beschikking
Ja
Statutaire naam
Sterk Huis
KvK
17239482
Bank / IBAN
NL51 RABO 0117239933

 
gerelateerde items