Toon alles (3)
Roy Cremers

Voor de VVD speelt cultuur geen rol van betekenis

29 november 2018, 06:00
Roy Cremers luidt de noodklok over cultuur-populist Thierry Artsen van de VVD
Roy Cremers luidt de noodklok over cultuur-populist Thierry Artsen van de VVD
Recent vond in de Tweede Kamer het begrotingsdebat met de minister van OCW plaats. Over de Geefwet, particulier geven of de giftenaftrek werd niet gesproken. Meest opvallende verschijning in het debat was Thierry Aartsen, cultuurwoordvoerder namens de VVD. Het gegeven dat de grootste regeringspartij deze Thierry Aartsen naar voren schuift als cultuurwoordvoerder, moet reden zijn voor groot alarm in de sector en het betrekken van publiek topprioriteit maken.
 
Hoewel er momenteel een goed geïnformeerde en welwillende minister is, die oog heeft voor de problematiek in de sector en naar structurele oplossingen zoekt, schuilt hierin een gevaar: de sector kijkt meer en meer naar Den Haag want er is budget beschikbaar en het ministerie is zoekende naar manieren dit te besteden. Hierdoor neemt het belang van particuliere fondsenwerving af, er is namelijk geen urgentie. En iedereen die zich een beetje verdiept in de psychologie van het geven weet dat twee zaken essentieel zijn: urgentie en een duidelijke geefvraag. Aangezien de urgentie niet groot is, blijft de geefvraag uit. 
 
Het evaluatierapport van de giftenaftrek uit 2017 concludeert dat de multiplier voor giften aan cultuur niet schatkistefficiënt is, maar wel heeft geleid tot een hoger totaal aan giften voor cultuur. De ontwikkelingen onder kleine gevers zijn positief en er bestaan mogelijkheden om de bekendheid van de maatregel te vergroten. Een heldere conclusie: door meer bekendheid te vragen voor geven, zal dit toenemen. Is er echter een culturele instelling geweest die al heeft benadrukt dat de multiplier voor cultuur ook na 2018nog steeds geldt? En waarom zijn er in het eerdere genoemde debat geen moties ingediend om de bekendheid van geven aan cultuur te vergroten? Vragen (en geven) staan duidelijk laag op de prioriteitenlijst. 
 
Politiek draagvlak is betrekkelijk, daar moet de cultuursector door schade en schande toch wel achter zijn. Dat VVD wederom iemand ‘op cultuur’ zet die totaal geen affiniteit heeft met de gesubsidieerde cultuursector en met name voor een populistisch geluid lijkt te gaan, is treurig, maar moet ook als waarschuwing gelden: voor de VVD speelt cultuur totaal geen rol van betekenis. Cultuur zorgt niet voor stemmen, eerder voor het tegenovergestelde. De bal ligt dus bij de sector. Alleen door meer publiek draagvlak te creëren, kan cultuur een grotere politieke rol van betekenis gaan spelen, ook voor de politiek. Het aangaan naar relaties met (nieuwe) particuliere donateurs zou topprioriteit moeten worden. Het aangaan van een relatie kost tijd, dus investeer daar nu in, voordat het echt te laat is. 
gerelateerde items