Toon alles (2)

Tien ijzersterke redenen om je vrijheid te vieren

26 april 2018, 06:00
Neem vrijheid nooit voor lief.
Neem vrijheid nooit voor lief.
Aan slecht nieuws geen gebrek. Voor het eerst in 30 jaar zijn er weer spanningen tussen Rusland en Amerika. De wereld van de Islam lijkt één groot strijdtoneel. 65 miljoen mensen zijn als vluchteling op drift. Is er wel reden om op 5 mei onze vrijheid te vieren? 
 
Ja, die reden is er. Want er is nog een verhaal. Dat herken je pas wanneer je terugkijkt naar de jaren ’46, ’47 of ‘48, de jaren na de bevrijding. Wie die naoorlogse jaren heeft meegemaakt, herinnert zich die tijd als heel wat vreedzamer, rustiger en optimistischer als die van vandaag. De Tweede Wereldoorlog was voorbij, de krijgsgevangenen bevrijd, de concentratiekampen met de grond gelijk gemaakt en zowel de Koude Oorlog als de dekolonisatie moest nog beginnen. Toch is het nog maar de vraag of die tijd ook zoveel beter was. World’s Best News meent van niet. Sinds 1945 hebben we bijzonder veel bereikt. Alle reden dus om op 5 mei de vrijheid uitbundig te vieren. Ik noem er tien.
 
1  Er vallen minder doden door oorlog. 
Eind jaren ‘40 stierven wereldwijd 20 op de 100.000 mensen door oorlogsgeweld. Op dit moment vallen wereldwijd minder dan 2 oorlogsdoden per 100.000 mensen.
 
2  Het kernwapenarsenaal nam fors af. 
Na de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki in ’45 leek een volgende kernoorlog onafwendbaar. Het aantal kernwapens nam sterk toe. In 1986 stonden wereldwijd bijna 65.000 kernwapens opgesteld. Vandaag zijn dat er rond de 10.000. De overige 55.000 werden voor het grootste deel opgestookt in kerncentrales. Zij zorgden niet voor oorlog, maar voor warmte.
 
3  Kindersterfte daalt fors. 
Van alle kinderen die wereldwijd in 1946 werden geboren, stierven er 20 op de 100 voor hun 5everjaardag. Dat waren er dus één op de vijf. Vandaag halen 4 van de 100 kinderen hun vijfde verjaardag niet. Dat zijn er nog steeds 4 teveel, maar het is ook een daling van 80 procent. 
 
4  Het aantal slachtoffers van klimaatrampen neemt af. 
Hoewel het klimaat verandert, daalt het aantal mensen dat sterft door droogte, hitte, overstromingen of stormen. Stierven in de jaren ’40 nog 156 op de 100.000 mensen wereldwijd door klimaat-gerelateerd weer, vandaag zijn het er 5 op de 100.000. Dat is een daling van 97 procent. 
 
5 We worden ouder en gezonder. 
In 1946 lag de wereldwijde levensverwachting op 46 jaar. Vandaag mogen baby’s wereldwijd verwachten 72 jaar te worden. We kregen er dus, wereldwijd, 26 jaar bij. Bovendien worden we niet alleen ouder, we leven ook veel langer in goede gezondheid.
 
6   Armoede neemt af. 
Na WOII leefde de helft van de wereldbevolking in extreme armoede. Wie extreem arm is, lijdt vaak honger, weet ’s ochtends vaak niet of er ’s avonds wel eten is. Kinderen gaan niet naar school, al op vroege leeftijd zijn er gezondheidsklachten. Hoewel de wereldbevolking verdrievoudigde, daalde extreme armoede tot minder dan een op de tien. 
 
7   Er is meer democratie. 
In 1946 leefde 15 procent van de wereldbevolking in een volledige democratie. Vandaag is dat 55 procent. 
 
8   De doodstraf begint te verdwijnen. 
In 1946 hadden nog maar 8 landen de doodstraf afgeschaft. Nu wordt de doodstraf in 155 van alle 195 landen niet meer uitgevoerd. Wanneer het zo doorgaat, is de doodstraf over twintig jaar verdwenen.
 
9  Er is meer vrijheid voor seksuele minderheden. 
Vlak na de oorlog was homoseksualiteit nog overal verboden. Homo’s konden er alleen maar van dromen om met iemand te trouwen waar ze echt van hielden. Sinds 1946 werd homoseksualiteit in 122 van de 190 landen uit het strafrecht gehaald. In 2001 stelde Nederland als eerste land het huwelijk open voor iedereen. Vandaag bestaat in 25 landen de vrijheid om te trouwen met wie je maar wil.
 
10  Tempo bevolkingsgroei neemt af. 
In de jaren na de oorlog kreeg een vrouw, wereldwijd, gemiddeld 5 kinderen. Omdat steeds meer kinderen overleefden en we alsmaar ouder werden, begon de bevolking enorm te groeien: van 2,3 miljard in ’46 naar 7,6 miljard mensen vandaag. Vervolgens begonnen vrouwen minder kinderen te krijgen. Op dit moment krijgt de gemiddelde vrouw nog maar 2,4 kinderen. De wereldbevolking groeit dus steeds langzamer.
 
Vanzelf ging het allemaal niet. De bevrijding op 5 mei 1945 gaf een enorme impuls aan initiatieven voor een betere wereld. Wereldwijd begonnen landen beter met elkaar samen te werken, organisaties voor mensenrechten en ontwikkelingshulp werden opgericht, Europa begon zich te omschrijven als een ‘gemeenschap’. De betere wereld waar sindsdien aan wordt gebouwd, is honderd procent mensenwerk. De resultaten mogen er zijn. Niet alleen is er volop reden om op 5 mei feest te vieren. Er is ook volop reden om ons in te blijven zetten voor een betere wereld. 
gerelateerde items