Over Ralf Bodelier

Ralf Bodelier volgde een lerarenopleiding geschiedenis. Vervolgens deed een doctoraalexamen theologie en promoveerde als filosoof. Hij was hogeschooldocent, is journalist, geeft lezingen, leidt debatten en schreef een tiental boeken. Zijn hoofdthema’s zijn globalisering en kosmopolitisme (wereldburgerschap). En zijn zorg betreft zowel hen die daar te weinig van profiteren als degenen die dreigen af te haken. Daarnaast houdt hij zich bezig met thema’s als ontwikkelingshulp, mensenrechten, religie en, sinds kort, ‘Eco-modernisme’. Sinds 1 januari 2016 leidt Bodelier de beweging ‘World’s Best News‘.
Alle items van de auteur Ralf Bodelier