Voorzitter Van Eijck verlaat SBF in transitie

10 maart 2015, 07:13
Steven van Eijck zal zijn taken als onafhankelijk voorzitter van suprakoepel SBF (VFI, IF, FIN en kerken) op 1 juli a.s. neerleggen. Volgens een korte verklaring van de SBF van maandag 9 maart is van Eijcks benoeming als secretaris-generaal van de nieuwe stichting Maatschappelijke Alliantie Nederland niet te verenigen met zijn SBF-voorzitterschap. Het SBF-bestuur heeft Van Eijck gevraagd tot 1 juli aan te blijven om zich te beraden op de nieuwe situatie en 'op de wijze waarop het voorzitterschap van SBF na 1 juli zal worden ingevuld'.

Belangenverstrengeling
Gevraagd om een reactie licht vice-voorzitter Rien van Gendt van SBF het komende vertrek van Van Eijck als volgt toe: ‘Wij feliciteren Van Eijck met zijn benoeming tot secretaris-generaal van Maatschappelijke Alliantie Nederland, een zeer interessant initiatief dat zijn basis heeft in het huidige convenant ‘Ruimte voor geven’ dat sector en overheid eerder sloten. MAN geeft een nieuwe dimensie aan de dynamiek in onze sector, maar leidt ook tot een situatie die wij willen voorkomen. Namelijk elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling omdat de functie van Van Eijck op dit moment wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. En ook al is MAN juridisch gezien een privaatrechtelijke stichting, willen we als private sector onze autonomie goed bewaken. Een punt dat Van Eijck overigens zelf in een vroeg stadium al bij het bestuur had aangegeven.

Een inhoudelijke slag
Van Eijck zelf  bevestigt deze gang van zaken: ‘Ik heb deze kwestie inderdaad al in een vroeg stadium aangegeven. Ook al is de financiering vanuit de overheid tijdelijk en is het de bedoeling dat we daar private bronnen voor gaan vinden, moeten we het zuiver houden. Ik zie de oprichting van MAN en functie daar overigens als een logisch vervolg op mijn activiteiten bij SBF. Het betekent dat we met dit nieuwe participatieplatform een inhoudelijke slag gaan maken om maatschappelijke krachten te bundelen. SBF heeft als koepel de afgelopen jaren daarvoor feitelijk de randvoorwaarden gecreëerd en het pad geëffend. Eigenlijk had ik al op 1 april mijn taken als voorzitter willen neerlegen, maar in goed overleg met het bestuur wordt dat nu 1 juli.’

‘SBF moet eigen toekomst opnieuw uitvinden’
Vice-voorzitter Van Gendt: ‘Een vertrekdatum aan het begin van de zomer is volgens ons logisch. We mogen dan immers verwachten dat we in de staart van het proces naar een nieuw validatiestelsel zitten. Daarbij moet SBF als koepel zelf goed kijken hoe zij verder gaat nu een aantal belangrijke zaken zijn gerealiseerd en zij als ‘lanceringsplatform’ belangrijke, sectorbrede initiatieven heeft opgeleverd. Denk aan de Kennisbank Filantropie, het platform voor de lokale fondsen, het toezichtsarrangement binnen het nieuwe validatiestelsel en in zekere zin ook de totstandkoming van Maatschappelijke Alliantie Nederland. We moeten als koepel SBF dus eigenlijk ook onze eigen toekomst opnieuw gaan uitvinden. Daarbij hoort de vraag of en hoe bestuur en organisatie van SBF vorm gaat krijgen en dient de vraag zich aan of een zekere vorm van de-bureaucratisering niet voor de hand ligt tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen. Ik kan me voorstellen dat SBF in de nabije toekomst minder omvangrijk wordt als bijvoorbeeld alleen regie op wet- en regelgeving als kerntaak zou overblijven. Dat zou ook goed passen bij de wens van mijn achterban – en nu praat ik als voorzitter van vermogensfondsenkoepel FIN – om zaken mean & lean te organiseren: je moet altijd je eigen bestaansrecht kunnen legitimeren.’

Schuivende panelen
Van Eijck deelt de visie van Van Gendt en spreekt in dit verband van de voortdurend ‘schuivende panelen’ in de sector. ‘Ik wilde al enkele jaren eerder graag een inhoudelijke, uitvoerende agenda voor filantropie, maar Den Haag vond dat nog te vroeg. Men vond dat wij als sector eerst een slag moesten maken en steviger georganiseerd zijn. Het convenant ‘Ruimte voor geven’ heeft die weg gebaand en deze zomer kunnen we een aantal belangrijke processen afronden: het validatiestelsel gaat er komen; we hebben een Kennisbank Filantropie; de lokale fondsen staan op de rails en er is nu een goed, structureel overleg tussen sector en overheid. Mijn ambitie kan nu door Maatschappelijke Alliantie Nederland vervuld worden: een werkprogramma waarop ik nu, na het voltooien van allerlei randvoorwaarden via SBF en convenant, echt op de inhoud aan de slag kan.’
gerelateerde items