Toon alles (3)

Verscherpte regels voor ANBI’s in 2014

14 oktober 2013, 04:00
Verscherpte regels voor ANBI’s in 2014
Verscherpte regels voor ANBI’s in 2014
Met ingang van 1 januari 2014 wordt de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 gewijzigd en stelt de Belastingdienst aanvullende eisen aan alle stichtingen met een ANBI-status. Om de ANBI-status te kunnen behouden of verkrijgen moet een ANBI op een internetsite informatie verstrekken over de organisatie. 

Het gaat om gegevens die in verband met transparantie voor het publiek toegankelijk moeten zijn, zoals een actueel beleidsplan, een verslag van de activiteiten van de stichting, een financiële verantwoording in de vorm van de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Ook inzicht in het beloningsbeleid voor bestuurders en medewerkers wordt gevraagd, om recente discussies over bijvoorbeeld Alpe d’HuZes te voorkomen. Voor vermogensfondsen (fondsen die niet actief geld werven) en kerkelijke instellingen zijn uitzonderingen gemaakt voor de te publiceren informatie.

Het doel van deze aanscherping is om de donateur in staat te stellen een goede afweging te maken aan welk goed doel hij zijn geld schenkt. Dat kan door vooraf de internetsite van een ANBI te raadplegen of een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie van fondsen. De informatie op het internet moet steeds binnen zes maanden na afloop van een boekjaar geactualiseerd worden.

Openbare informatie
Er wordt door de Belastingdienst geen regels gesteld aan de inrichting van de website, het internetadres (URL) van de ANBI is voldoende. Verder moet de volgende informatie openbaar worden gemaakt: de naam van de instelling, het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer, contactgegevens, doelstelling, het beleidsplan, namen en functies van de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Voor het personeel kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.

Keurmerk
Bovenop de publicatieplicht komt een nieuw keurmerk voor alle goede doelen. Achter de schermen wordt daaraan hard gewerkt, op initiatief van de ministeries van Financiën en Justitie. Deze maand moet de eerste schets op tafel liggen. Gekoppeld aan het keurmerk worden een kennisbank, gedragscode en meldpunt voor vermoedens van integriteitsschendingen in het leven geroepen. Het doel van dit alles is de filantropische sector transparanter te maken en het risico op misstanden verder in te perken.

Graadmeter
Prof. dr. Rene Bekkers, bijzonder hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft de werkgroep die studeert op een nieuw keurmerk geadviseerd een sterrensysteem in te voeren, zoals ook de hotelbranche kent. Voor de goede doelen zou effectiviteit een belangrijke graadmeter moeten zijn. ‘Organisaties die een duidelijk doel stellen en laten meten of ze dat bereiken, hebben dan een streepje voor. De samenleving wil dat graag weten en dat geldt zeker voor vermogende Nederlanders die nu vaak twijfelen over de effectiviteit van goede doelen.’
gerelateerde items