Filantropie in VS bereidt zich voor op ijskoude Trump-winter

10 november 2016, 09:22
De onverwachte verkiezing van Donald Trump tot president van de VS heeft bij kenners in de filantropie in dit land al de noodklok doen luiden. De non-profitsector moet zich voorbereiden op financieel barre tijden: overheidssubsidies zullen fors dalen en ook schenkingen zullen terugvallen als Trump zijn plannen kan uitvoeren, aldus het gezaghebbende vakblad Chronicle of Philanthropy.
 
26 miljard in de min
Trumps belastingplannen werden vorige week doorgerekend door het onafhankelijke Tax Policy Center en betekenen dat donaties aan goede doelen en non-profits in de VS in 2017 met maar liefst 4,5 tot 9 procent kunnen afnemen. In geld uitgedrukt: 13,5 tot 26,1 miljard dollar.
Als de beurzen volatiel blijven als gevolg van Trumps verkiezing en niet krachtig terugveren, zal dit volgens hoogleraar economie prof. Patrick Rooney van Indiana's prestigieuze filantropiecentrum een duidelijk effect hebben op de portfolio's van zeer vermogende Amerikanen en zelfs al op hun traditionele grote eindejaarsgiften. Rooney: 'We praten hier over een Brexit-effect, maar dan op veel grotere schaal.'
 
Plafond voor aftrek
Veel analisten zijn ervan overtuigd dat Trump vaart zal maken met zijn plan om grote belastingverlagingen door te voeren, inclusief een lager plafond voor de aftrek van filantropische giften: 100.000 dollar voor alleenstaanden en 200.000 dollar voor echtparen. Dat is heel slecht nieuws voor non-profits voor wie de giftenaftrek nu nog een wapen in de strijd is om financiers aan zich te binden. Als ook het Congres nog eens komt met bezuinigingen op overheidssubsidies aan non-profitinstellingen (800 miljard dollar over de komende tien jaar), met name in de welzijnssector, zal er volgens kenners een 'filantropische winter' aanbreken.
Een grote belastingverlaging voor rijken zal naar verluidt al op korte termijn leiden tot een daling van filantropische giften: verlaging zal de waarde van de aftrek immers aanzienlijk verminderen. Effecten voor de langere termijn zijn hoogst onzeker. Dat meer geld ook meer budget voor giften betekent, wordt door prof. Rooney ernstig betwijfeld.
 
Gevolgen afschaf Obamacare
Als Trump ook zijn plannen doorzet om de nationale ziektekostenverzekering ('Obamacare'), terug te draaien, zal volgens Rooney de druk op zorg- en welzijn en hun non-profitfinanciers enorm toenemen door een grote toestroom van onverzekerde lage inkomensgroepen. Nancy Berlin, van California Association of Nonprofits, zegt dat afschaffing van Obamacare voor haar staat enorme consequenties zal hebben: op dit moment valt bijna driekwart van voorheen onverzekerden onder Obama's nieuwe wet.
 
Opkomst politieke goede doelen
Ook hangt nog steeds Trumps voornemen boven de sector om de zogenoemde 'Johnson Amendment' af te schaffen. Deze wet verbiedt non-profits politieke doeleinden financieel te steunen, maar belet volgens Trump en diens christelijke achterban kerken en kerkleiders om politieke kandidaten te ondersteunen. Belastinghoogleraar prof. Rolin Colinveaux meent dat afschaffing van de wet feitelijk leidt tot aftrekbare giften aan politieke partijen. 'En dat kan leiden tot mission drift bij non-profits en een groei van goede doelen die uitsluitend een politiek doel hebben', aldus Colinveaux.
 
►Bron: The Chronicle of Philanthropy

Lees ook onze artikelen over de filantropische activiteiten van Trump:
Donald Trump: spectaculaire spook-filantroop
Trump blijkt nep-filantroop

Lees ook ons artikel over de Clinton Foundation:
Postcodeloterij-beneficiant Clinton Foundation in kwade reuk van corruptie
 
gerelateerde items