BRAC als exportproduct

Sinds het begin van de eeuw is BRAC een ‘exportproduct’ geworden. De organisatie werkt nu in elf andere landen in Azië, en Afrika met sociale ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van onderwijs en gezondheid en werkt aan economische versterking met microkredieten, spaarprogramma’s en social enterprises die uiteindelijk BRAC moeten helpen onafhankelijk(er) van donoren te worden.
Abed: ‘In die ‘export-landen’ zijn we nog niet bekend en moeten we ons nog helemaal bewijzen. We zijn er primair nu afhankelijk van donoren, maar ook hier gaan we kleine social enterprises – die we eerst programme supported enterprises noemden – stichten en ondersteunen om zelfvoorzienend te worden.’

Donoren nog steeds cruciaal

Abed lijkt opeens bezorgd dat het enthousiasme over al die ondernemersambities van BRAC een verkeerd beeld kunnen oproepen. ‘Laat er geen misverstand over bestaan. De rol van donoren was en is nog steeds cruciaal. Het family planning-programma is volledig donorgefinancierd en was niet mogelijk geweest zonder een consortium van donors, onder regie van Unicef. En Unicef is ook door jullie Nederlanders gefund!’ 

Dutch flavour

De (nog) bescheiden BRAC International-satelliet in Den Haag heeft ook tot taak om de werkwijze van de organisatie, die in onze contreien, behalve bij de kenners van het ontwikkelingswerk, geen afgetekend profiel heeft en zich eerder laat karakteriseren als een ‘stille reus’, meer bekendheid te geven en potentiële donoren en social investors te interesseren. De ‘Dutch flavour’ komt terug in BRAC’s internationale RvT, waarin Sylvia Borren (in september 2016 vertrokken als directeur van Greenpeace) zitting heeft.

We are playing the long game

Sir Abed hoopt dat zijn organisatie donoren kan interesseren die getriggerd worden door de resultaten, die door drie prestigieuze universiteiten onafhankelijk worden gecontroleerd.
Maar niet de instant-resultaten: ‘Wij zitten er voor de langere termijn in: we are playing the long game. Wij overtuigen onze donoren er graag van om op dezelfde manier te kijken naar onze grote ambitie: armoede de wereld uit. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben wij een reëel uitzicht op uitbanning van extreme armoede op deze planeet. Waarschijnlijk maak ik het niet meer mee, maar binnen een jaar of dertig, veertig is dit echt mogelijk, zoals ook de ambitie is van de SDG’s, doel nummer 1 is niet voor niets: ‘no poverty’.

‘Ik had met BRAC klein en leuk kunnen blijven. Maar ik ben niet geïnteresseerd in klein en leuk. Ik wilde vanaf het begin groot en impactvol.’
 
>Meer informatie: www.brac.net en www.bracinternational.nl
RED: meten is weten
De afdeling Research and Evaluation Division, RED van BRAC werd in 1975 opgericht en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een multidisciplinaire, onafhankelijke onderzoekseenheid binnen de BRAC-organisatie. De onderzoeken en evaluaties die de afdeling verricht, spelen een integrale rol in het ontwikkelen van de activiteiten van BRAC, het monitoren van de voortgang, het documenteren van prestaties en het uitvoeren van effectbeoordelingsstudies. De bevindingen bieden een analytische basis voor de programmatische beslissingen van BRAC, de mogelijkheid tot finetuning voor betere prestaties en zorgen ervoor dat de ontwikkelingssamenwerking evidence-based en effectief is en aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
RED doet onderzoek in de landbouw, gezondheidszorg, overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, onderwijs, milieu, extreme armoede, voedselzekerheid en voeding, microfinanciering, sociale ontwikkeling en mensenrechten. De afdeling richt zich ook zelfstandig en in samenwerking met gerenommeerde academische instellingen en internationale organisaties op vraagstukken van nationaal en internationaal belang. Het onderzoek van RED wordt ook gebruikt ter ondersteuning van buitenlandse programma’s van BRAC International in Azië en Afrika.

For English translation by Andrew Rogers, Writewell: click here
5/5
gerelateerde items