SBF ‘zeer tevreden’ over algemeen overleg giftenaftrek en anbi-regeling

20 juni 2018, 17:00
SBF ‘zeer tevreden’ over algemeen overleg giftenaftrek en anbi-regeling
SBF ‘zeer tevreden’ over algemeen overleg giftenaftrek en anbi-regeling
De Samenwerkende Brancheorganisaties (SBF) is zeer tevreden over de wijze waarop woensdagochtend het algemeen overleg is verlopen tussen de fractiespecialisten van de Tweede Kamer en staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Zowel kabinet als volksvertegenwoordigers spraken zich onomwonden uit voor handhaving van de huidige giftenaftrek (reeds een afspraak uit het Regeerakkoord), maar zoeken het vooral in verbeteringen van de uitvoering en handhaving. De staatssecretaris beloofde de kamerleden snel in gesprek te gaan met de sector om te komen tot definitieve beleidsvoornemens. Die zullen naar verwachting eind dit jaar in een ‘winterbrief’ geformuleerd worden.

Evaluatieproces

Het Algemeen Overleg vormde onderdeel in een lang evaluatieproces van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling. Diverse, overigens bepaald niet onomstreden evaluaties van de giftenaftrek en anbi-regeling zagen begin 2017 het licht en werden door toenmalig staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer gezonden. Ze vormden na veel uitstel en studie, aanleiding voor het huidige kabinet voor een brief met ‘denkrichtingen’ die staatssecretaris Menno Snel op donderdag 28 april aan beide Kamers stuurde. Snel ontvouwt daarin, ook na overleg en consultatie van de SBF, ‘suggesties’ over de giftenaftrek ter voorbereiding op het algemene overleg dat vanmorgen plaatsvond.

Actieve lobby van SBF

In het gehele proces is de Samenwerkende Brancheorganisaties zeer actief geweest om bij zowel kabinet als kamer te lobbyen voor een juiste balans tussen het robuuster maken van de huidige regeling en de administratieve lasten voor anbi’s. Kort voor het Algemeen Overleg stuurde de SBF nog een ‘position paper’ (zie bijlage). SBF-secretaris Suzanne Kooij meldt desgevraagd ‘zeer verheugd’ te zijn met de wijze waarop de suggesties van SBF hun weerslag vonden in het Algemeen Overleg. Daarin stelde staatssecretaris Snel klip en klaar dat aan het principe van de giftenaftrek - conform het Regeerakkoord - niet getornd zal worden. Ook zei Snel nog eens dat dat het verbeteren van de uitvoerbaarheid van de regeling ‘budgetneutraal’ zal worden uitgevoerd en het niet de bedoeling is de regeling zelf te versoberen. 

Enthousiasme van kabinet en kamer

Concrete suggesties van SBF, zoals het doorvoeren van een zogenoemd uitklapvenster met te selecteren RSIN-nummer in het aangifteformulier en het invoeren van een standaardsjabloon voor de publicatieplicht als een aantal belangrijke ondersteunende maatregelen bij het versterken van de regelingen, konden vanochtend op enthousiasme van zowel de staatssecretaris als de kamerleden rekenen.

Beperking door plafond: geen goed idee

Het kabinet heeft echter ook suggesties waarvan de sector verwacht dat deze het geefklimaat in Nederland niet ten goede zullen komen. Het gaat dan met name om de beperking van periodieke giften via drempel of plafond, het afschaffen van giften in natura en het uitbreiden van de publicatieplicht. Daarover werden ook door de kamerleden kritische vragen gesteld aan Snel. Hoewel het kabinet geen bezuinigingsdoelstelling heeft ten aanzien van de giftenaftrek en de ANBI-regeling, verbaast het SBF en ook enkele kamerleden dat de verlaging van het belastingtarief in de toekomst generiek voor de giftenaftrek zal gelden. Dit pijnpunt zal ook zeker in het komende overleg tussen kabinet en sector ter tafel komen.

Renseignerings-pilot

SBF wijst erop dat het punt 'controle-informatie' voor het ministerie van Financiën een van de belangrijkste onderwerpen is: fraude, misbruik en vergissingen bij de aangifte dienen in de toekomst aangepakt te kunnen worden. De SBF is het hiermee eens en wil op dit punt actief bijdragen, met name door de verschillende opties te onderzoeken om de informatiepositie van de Belastingdienst te versterken. Diverse kamerleden en ook het kabinet lijken wel te voelen voor een renseignerings-pilot met enkele grotere goede doelen. 

Veel vragen over haatzaaiende moskeeën

Zoals te verwachten viel, waren er in het Algemeen Overleg veel vragen over een politiek gevoelige onderwerp, waar PVV-kamerlid Edgar Mulder al direct een nummer van maakte: de anbi-status en fiscale vrijstelling van ‘haatzaaiende’ moskeeën. Zestig procent van de moskeeën met een anbi-status zouden niet aan de publicatieplicht voldoen. Zij doen het daarmee slechter dan andere belangrijke geloofsgemeenschappen. Het opinieblad Elsevier Weekblad claimde dit op basis van ‘eigen onderzoek’ naar aanleiding van de ophef rond de omstreden As Soennah-moskee in Den Haag. Staatssecretaris Snel zei eerder in antwoord op vragen van het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt dat dit op voorhand niet reden is voor intrekking van de anbi-beschikking. En hierover werd tijdens het Algemeen Overleg stevig doorgesteggeld, nadat minister Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) dinsdag de lijsten met Nederlandse moskeeën die vanuit Saoedi-Arabië of Koeweit financiering ontvangen openbaar gemaakt. De lijsten waren jarenlang geheim.

Er is al een kliklijn

Mulder kondigde aan een motie in te dienen om de anbi-status aan alle moskeeën te ontnemen, een voorstel dat in elk geval niet kan rekenen op de steun van D66-kamerlid Steven van Weyenberg. Hij merkte fijntjes op dat de anbi-regels wat hem betreft voor organisaties van alle religies hetzelfde zijn. De pogingen van Mulder om de staatssecretaris door middel van een initiatiefwet de fiscus meer bevoegdheden te geven om haatzaaiende moskeeën de anbi-status te ontnemen, vonden geen gehoor. Volgens Snel is het niet de bedoeling dat de Belastingdienst op de stoel van de rechter gaat zitten en zijn er volgens hem voldoende mogelijkheden binnen de huidige bevoegdheden om, ook op basis van externe signalen (er is een ‘kliklijn’ waar jaarlijks zo’n tachtig meldingen binnenkomen), een besluit te nemen over intrekking van de anbi-status.

VVD haalt De Dikke Blauwe aan

Over een ‘tijdpad’ voor definitieve beleidsvorming wilde Snel na enig aandringen kwijt dat hij – inclusief overleg met de sector – denkt aan een ‘winterbrief’ voor de kamer.
Aan een antwoord op de vraag van VVD-kamerlid Helma Lodders of de staatssecretaris ook kennis had genomen van de publicaties in De Dikke Blauwe, onder anderen van DDB’s Expert mr. dr. Ineke Koele, kwam de staatssecretaris ook in tweede termijn niet meer toe.
 
Wilt u alle publicaties, zoals commentaren, opiniestukken en achtergrondartikelen over de giftenaftrek of anbi-regeling lezen? Klik dan bovenaan dit artikel op de trefwoorden, dan krijgt u een chronologische lijst met alle bijdragen onder elkaar.
gerelateerde items