Positieve fout

23 juli 2009, 08:59
Positieve fout
Positieve fout
De man zat klem en had het benauwd. De brandweerman aarzelde. Zijn collega probeerde hem tegen te houden. Hij sprong in het gat en zocht zijn weg naar de man die klem zat. Vijf minuten later was hij er uit. Tien minuten later kreeg de brandweerman de wind van voren van de commandant. Hij had de instructies genegeerd en die waren duidelijk geweest; geen reddingspogingen voordat er een backup team gearriveerd is. Want het leven van de redder is belangrijker dan dat van de te redden persoon. Een redder kan nog meer mensen redden......

De brandweerman die ik deze week in een stukje van een film zag maakte een positieve fout. Hij deed iets dat hij niet had mogen doen. Een negatieve fout is dus iets niet doen wat wel gedaan had moeten worden.

Het deed me denken aan de penningmeester van KWF Kankerbestrijding, Rinus van der Sluis*, die volgens de Volkskrant van vrijdag 17 juli "... met anticyclische manoeuvres droomrendementen verwezenlijkt." In december 2007 werden alle aandelen in portefeuille verkocht en in november 2008 werd een deel terug gekocht, market-timing dus.
Maar wat was nou de kern van de VFI-richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen waar KWF lid van is ? Een richtlijn uit 2004. De richtlijn: "Uitgangspunt bij het beheer dient te zijn de instandhouding van de waarde van de hoofdsom."

Er zijn nogal wat studies gedaan naar market timing.Het overheersende resultaat is toch wel dat 'time in the market' meer resultaat oplevert dan 'timing the market'. Maar wat blijft is de vraag; moet een fondsenwervende instelling in aandelen beleggen ? (denk aan de VFI richtlijn). En als ze dat dan doet, moet ze dan aan market timing gaan doen?

Op de website van KWF lees ik zojuist: "Heeft KWF Kankerbestrijding last van het slechte beursklimaat?
Nauwelijks. De reserves die KWF Kankerbestrijding heeft zijn voor 80 procent belegd in staatsobligaties en voor 20 procent in deposito. Deze zijn nauwelijks of niet gevoelig voor schommelingen op de beurs. Onlangs is een deel van de op deposito uitstaande gelden weer omgezet in een beleggingsfonds dat de AEX-index volgt. Dit is gebeurd op een zeer lage stand van de beurs. KWF Kankerbestrijding heeft dus bij de recente beursval geen geld verloren. "

Ik zie niet in waarom organisaties als KWF in aandelen zouden moeten beleggen. Maar daar valt over te twisten. Wat ronduit als positieve fout kwalificeert is een beleggingscommissie die aan 'market timing' meent te moeten gaan doen.

♦ p.s. * Rinus van der Struis is directeur Audit bij Rabobank.
Van der Struis (1953) was sinds 2006 directeur toezicht bij Rabobank Nederland. Daarvoor werkte hij bij De Nederlandsche Bank en de Algemene Rekenkamer. Blijkbaar zijn mensen van de Audit afdeling met een achtergrond in toezicht 'betere beleggers' dan de beleggingsadviseurs van de Rabobank......


 
gerelateerde items