Toon alles (2)

GeefGratis geen ANBI; giften wel aftrekbaar

25 april 2016, 16:00
Geen ANBI, maar wel fiscaal aftrekbaar: GeefGratis trekt aan langste eind
Geen ANBI, maar wel fiscaal aftrekbaar: GeefGratis trekt aan langste eind
Er lijkt een einde te zijn gekomen aan het jarenlange getouwtrek tussen stichting GeefGratis en de Belastingdienst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het platform van GeefGratis geen ANBI is, maar dat de giften via het platform aan goede doelen wel honderd procent aftrekbaar zijn, inclusief de ingehouden kostenbijdrage. ‘Eindelijk duidelijkheid voor de aangesloten ANBI’s’, reageert oprichter Jordan van Bergen.
 
Toen de Belastingdienst de ANBI-status van GeefGratis in 2012 introk, reageerde de stichting daarop door naar de rechter te stappen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf de belastinginspecteur gelijk en nam het standpunt in dat het enkele feit dat door een beheerder van een website diensten worden verleend grotendeels jegens ANBI’s, dit de eigenaar zelf niet tot een ANBI maakt. Het Gerechtshof in ’s Hertogenbosch was het daar niet mee eens en oordeelde dat Stichting GeefGratis alsnog aangemerkt moest worden als een algemeen nut beogende instelling.
De Belastingdienst ging in cassatie. Advocaat-Generaal IJzerman concludeerde in december vorig jaar dat de stichting geen ANBI is en die conclusie lijkt de Hoge Raad nu te volgen. De Hoge Raad vindt net als A-G IJzerman dat vereist is dat het algemeen belang rechtstreeks wordt gediend. Dat is met het platform niet het geval.
 
Kostenbijdrage ook aftrekbaar
De Hoge Raad merkt daarbij echter op dat donaties die via GeefGratis zijn gedaan, wel in zijn geheel kunnen worden aangemerkt als giften van de donateur aan die ANBI, dus met inbegrip van de door het platform daarop ingehouden kostenbijdrage. Donateurs van goede doelen via een crowdfundingplatform hoeven zich dus geen zorgen te maken of het platform zelf een ANBI is of niet; het volledige bedrag dat zij betalen is een gift.
 
Betere definitie ANBI 
Jordan van Bergen zegt dat de stichting de intrekking van haar ANBI-status mede heeft ingezet om voor alle goede doelen een betere definitie van het fiscale ANBI-begrip te verkrijgen. ‘Zowel het Gerechtshof als de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden en de Hoge Raad hebben een uitvoerige toelichting gegeven. Andere goede doelen kunnen deze rechtspraak mogelijk gebruiken om hun eigen positie als ANBI veilig te stellen’, aldus Van Bergen.
 
‘Waardevol arrest’
‘Voor de non-profitsector is het arrest waardevol’, zegt mr. D.C.H. Heijmink RB van Heijmink Fiscaal Advies, die Stichting GeefGratis heeft bijgestaan. ‘Er is meer duidelijkheid voor steunstichtingen. Verder merkten we in de praktijk dat de inspecteur van mening was dat enkel een ‘netto’-gift voor aftrek kwalificeert. Met netto bedoel ik de gift na aftrek van (betalings)kosten. De Hoge Raad is daarover zeer duidelijk: het totale bedrag van de schenking is een gift. Dat er kosten aan de ‘strijkstok’ blijven hangen maakt voor de fiscale kwalificatie voor de schenker niet uit.’
 
Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2016:695
gerelateerde items