Pilot filantropie voor voortgezet onderwijs

Endert vertelde over het ontluikende enthousiasme voor filantropie als alternatieve vorm van inkomsten voor middelbare scholen, maar zette de grootheden in financiering direct in een ontnuchterend perspectief: ‘De overheid investeert op jaarbasis zo’n 7000 euro per leerling. De vrijwillige ouderbijdrage is gemiddeld 188 euro per leerling.’
Private financiering in het traditioneel overheidsgesubsidieerde domein van ons onderwijs? Endert was zich vanaf dag één bewust van de politieke gevoeligheid. De SP stelde direct kamervragen… OCW benadrukt daarom dat de private financiering alleen voor additionele kosten bedoeld is en dat de bijdragen aan álle kinderen ten goed moet komen. Endert: ‘Ik zag de krantenkoppen al voor me waarin dit als een elite-regeling wordt neergezet die de verschillen tussen leerlingen met rijke en minder vermogende ouders alleen maar groter maakt.’

Verbinding met lokale gemeenschap

Volgens Endert is uit de pilot duidelijk geworden dat het eigenlijk minder om geld gaat, maar vooral om betrokkenheid en verbinding met de lokale gemeenschap. ‘Schoolleiders en filantropie zijn nog vaak twee gescheiden werelden, maar als de verbinding gemaakt is zien ook directies van middelbare scholen de relevantie van filantropie. Filantropie beperkt zich niet alleen tot het geven van geld door vermogende particulieren of het bedrijfsleven, maar is veel meer het bouwen aan een draagvlakorganisatie. Door filantropie zijn scholen beter ingebed in de lokale omgeving, wat allerlei kansen biedt voor zowel de scholen als de leerlingen.’
 

Aarzelende cultuurverandering

Dagvoorzitter Geert Sanders (Nyenrode Business University, foto) vatte de onontkoombare rode lijn van de middag samen: ‘Bij filantropie voor onderwijs & onderzoek gaat het om de continuïteit. Het opbouwen van een relatie vraagt veel geduld.’
Dat laatste maakt dat onderwijs & onderzoek voorlopig nog niet met stip zal stijgen als de nieuwe donor darling in de onderzoeken ‘Geven in Nederland’, maar de aanzetten om die trend op termijn naar boven om te buigen zijn er. Voorwaarde is dat een met staatssubsidie doordesemde sector een nog aarzelende cultuurverandering over de rol van ‘betrokkenheidsgeld’ zelf actief doorzet. En vooral ook dat voorwaarden voor private financiering kristalhelder zijn om oneigenlijke, ideologische of commerciële invloeden op ons onderwijs ('Dit college werd u aangeboden door McDonalds'), te voorkomen. De reparticularisatie van organisaties zal daardoor – evenals onder invloed van een verder slinkende overheids-lumpsum - in een versnelling komen.   
3/3
gerelateerde items