Toon alles (3)

Omtzigt (CDA) maant kabinet opnieuw over religieuze ANBI’s

7 januari 2018, 10:00
Pieter Omtzigt, kamerlid voor het CDA: maant Kabinet opnieuw tot openheid over religieueze ANBI's
Pieter Omtzigt, kamerlid voor het CDA: maant Kabinet opnieuw tot openheid over religieueze ANBI's
CDA-kamerlid Pieter Omtzigt heeft nieuwe vragen gesteld aan het kabinet over de status van religieuze instellingen die de ANBI-status hebben, maar (nog) niet aan hun publicatieplicht hebben voldaan. Volgens Omtzigt  moet voorkomen worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daartoe moeten deze geldstromen volgens het Kamerlid meer transparant gemaakt worden.

40% steekproef vertoont omissies

Tijdens een debat in april 2017 had Omtzigt al gevraagd naar een overzicht van moskeeën en kerken waarvan de anbi-status is ingetrokken omdat zij niet voldoen aan de verplichting om stukken te publiceren op internet. Deze publicatieplicht geldt al vanaf 1 januari 2016 voor alle ANBI’s.
Toenmalig demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes kwam daarop met een beknopt overzicht van de controles van de Belastingdienst op kerkelijke instellingen. Hieruit bleek dat van de circa 9.600 kerkelijke instellingen met een anbi-status (peildatum 1 mei 2017) de Belastingdienst er 1.532 gecontroleerd had op hun publicatieplicht. Daarbij werden 632 omissies vastgesteld die tijdig zijn hersteld, of waarvoor de periode voor herstel nog niet was overschreden. Er waren nog geen beschikkingen ingetrokken.

Beïnvloeding vanuit onvrije landen

Daarna bleef het stil, ondanks toezeggingen uit het Regeerakkoord. Reden voor Omtzigt om opnieuw aan de bel te trekken. Het CDA-kamerlid vraagt: ‘Herinnert u zich dat het regeerakkoord de volgende passage bevat: “Beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via social media of door de financiering van organisaties in Nederland is onwenselijk. Voorkomen moet worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daartoe zullen deze geldstromen meer transparant gemaakt worden. Wederkerigheid vormt hierbij een belangrijke toetssteen. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, zullen zoveel mogelijk worden beperkt”?
Zullen deze geldstromen transparant gemaakt worden via belastingwetten, zoals de regelgeving rondom ANBI’s? Zo ja, wanneer zal dat gebeuren en in welke wetgeving zal dat gebeuren?
Indien dit niet via de fiscale wetgeving zal gebeuren, hoe zal het dan wel gebeuren en binnen welke termijn kan de Kamer concrete voorstellen verwachten?’

Gebrekkig medewerking

Volgens Tim Engelbart van De Dagelijkse Standaard wijst veel erop dat er geldstromen zijn die fiscaal vrijgesteld in Nederland worden aangewend voor allesbehalve het algemeen nut: 'De gebrekkige medewerking van veel organisaties met de Belastingdienst is wat dat betreft geen optimistische voorbode. Maar het wordt wel eens tijd dat het niet meer blijft bij alleen ‘tekenen aan de wand’, hoe omineus ze ook zijn. We moeten gewoon feiten hebben, en dat wordt sinds 31 mei dus tegengehouden door de kabinetten-Rutte II en III.’
 
►Bron: De Dagelijkse Standaard
♦Eerder nieuw in De Dikke Blauwe over dit onderwerp: klik hier
gerelateerde items