Toon alles (4)
Edwin Venema

Anbi-kerken worstelen flink nog met publicatieplicht

2 juni 2017, 08:02
‘Van de circa 9.600 kerkelijke instellingen met een anbi-status (peildatum 1 mei 2017) heeft de Belastingdienst er 1.532 gecontroleerd op hun publicatieplicht, die geldt vanaf 1 januari 2016. Daarbij zijn 632 omissies vastgesteld die tijdig zijn hersteld, of waarvoor de periode voor herstel nog niet is overschreden.’ Er zijn nog geen beschikkingen ingetrokken. Dit meldt demissionair staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Dit kamerbrief van Wiebes over de publicatieplicht van algemeen nut beogende instellingen is een reactie op vragen van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Tijdens een debat in april had Omtzigt gevraagd naar een overzicht van moskeeën en kerken waarvan de anbi-status is ingetrokken omdat zij niet voldoen aan de verplichting om stukken te publiceren op internet.
 
Op grond van deze cijfers is de kop boven het bericht van Taxence, fiscaal nieuwsplatform voor professionals, ‘40% van kerkelijke instellingen verzaakt publicatieplicht ANBI’ feitelijk onjuist. Niet alleen betreft het hier een onderzoek naar slechts een deel van de populatie, maar nog geen enkele anbi-kerk heeft de anbi-status verloren.
 
Wel past het bericht van Taxence in de teneur van eerdere berichtgeving dat de kerken worstelen met hun publicatieplicht. Een anbi moet op een website transparant zijn en gegevens publiceren als de naam evenals een eventuele andere naam waarop zij bij het publiek bekend is, het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer, post- of bezoekadres, een duidelijke beschrijving van de doelstelling, de hoofdlijnen van het beleid, de functies en namen van de bestuurders, het beloningsbeleid voor bestuur en directie, een actueel activiteitenverslag van de uitgeoefende activiteiten en niet te vergeten een financiële verantwoording. Een anbi kan de vereiste gegevens op de eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

De tekst van de kamerbrief luidt:
Geachte Voorzitter,
In het op 19 april 2017 gehouden debat over de Europese top van 29 april en over de uitkomst van het referendum in Turkije1 heeft de heer Omtzigt (CDA) gevraagd naar een overzicht van moskeeën en kerken waarvan de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) is ingetrokken omdat zij niet voldoen aan de verplichting om stukken te publiceren op internet. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor aanvankelijk verwezen naar de website van de Belastingdienst, waarop te zien is welke instellingen zo'n status hebben en welke niet. Later in het debat heeft de heer Omtzigt zijn verzoek nader gepreciseerd en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd te bevorderen dat er een idee komt of deze nieuwe groep die per 1 januari 2016 toegevoegd is aan de publicatieverplichting en die deze verplichting nu anderhalf jaar heeft, deze nakomt of niet. Ik kan hierover de volgende informatie geven. Van de circa 9.600 kerkelijke instellingen met een ANBI-status (peildatum 1 mei 2017) heeft de Belastingdienst er 1.532 gecontroleerd op hun publicatieplicht. Daarbij zijn 632 omissies vastgesteld die tijdig zijn hersteld, of waarvoor de periode voor herstel nog niet is overschreden. Tot op heden heeft het toezicht op de publicatieplicht van kerkelijke instellingen nog niet tot intrekkingen van de ANBI-status geleid. Hoogachtend, de staatssecretaris van Financiën.


►Bronnen: Ministerie van Financiën, Taxence
gerelateerde items