Nomineer online uw kandidaten voor de nieuwe DDB100!

17 maart 2020, 10:41
Nomineer online uw kandidaten voor de nieuwe DDB100!
Nomineer online uw kandidaten voor de nieuwe DDB100!
STEMMING IS VOOR 2020 IS GESLOTEN

Vanaf vandaag kunt u weer kandidaten nomineren voor de DDB100 2020-2021: de ranglijst met de honderd ‘invloedrijkste spelers in de Nederlandse filantropie.’ Wilt een of meerdere personen voor deze lijst nomineren? Dat kan online via onderstaand formulier. Om u te helpen, hanteren wij een aantal deelcategorieën. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder u uw stem kunt uitbrengen. Wie wordt dit jaar de opvolger van Adriana Esmeijer? Tijdens Civil Power op 19 november a.s. wordt de nieuwe lijst gepresenteerd: alweer de zevende editie van de DDB100. De stembureaus sluiten op 1 mei 2020.

 
Klik hier voor DDB100 van 2019-2020
>Ga direct naar het stemformulier onderaan dit artikel

Lijst blijft zeer divers
De DDB100 blijft maar borrelen, bruisen en ook licht schuren. Traditiegetrouw komen er elk jaar veel nieuwelingen deze lijst binnenschuiven vanuit allerlei windrichtingen in ‘Het Land van Goed Doen’: social entrepreneurs, ex-bankiers, ‘hopeloze millennials’ & Generatie Y’ers, politici, oud geld, nieuw geld, fusion-financials, wetenschappers, systeemdenkers en aanstekelijke paradijsvogels. Zij mengen zich met de autochtonen van goede doelen, vermogensfondsen en koepels en maken Het Land van Goed Doen kleurrijker dan ooit. Het is de verwachting dat deze trend ook dit jaar weer flink zal doorzetten.
 
De longlist
De jury van de DDB100 2020-2021 wordt gevormd door DDB-hoofdredacteur a.i. Don Akkermans en zelfstandig adviseur en oud-hoofdredacteur Edwin Venema. Zij zijn verantwoordelijk voor samenstelling van zowel de longlist (de bruto kandidatenlijst) als de definitieve ranglijst. De jury opereert zonder last van ruggespraak. De longlist van de jury wordt mede samengesteld met nominaties van lezers, die worden ingediend via het online stemformulier onderaan dit artikel. De nominaties van de lezers hebben de status van een raadgevend referendum. Alleen (zeer beknopt) beargumenteerde nominaties worden opgenomen in de longlist: de jury weegt alle aanbevelingen mee.
 
Wie zijn uitgesloten van deelname?
Niet in aanmerking voor deelname aan de DDB100 komen:
> alle medewerkers van Stichting Lenthe en De Dikke Blauwe;
> de aan De Dikke Blauwe verbonden Experts en columnisten; 
> alle collega’s van de (vak)pers en media;
> columnist ir. Han A. Schuringa (voor het leven).
 
De ranglijst 
De jury beoordeelt in tweede instantie de longlist en gebruikt hiervoor de volgende drie wegingsfactoren:
 
Wegingsfactor 1: maximaal 40 punten: resultaatgerichtheid 
Wegingsfactor 2: maximaal 40 punten: innovativiteit
Wegingsfactor 3: maximaal 20 punten: open source-mentaliteit (de bereidheid om kennis met anderen te delen)
 
Op basis van de scores (maximaal 100) wordt de ranglijst samengesteld. Bij gelijke scores is een ex aequo-positie mogelijk.
De jury beoordeelt in derde instantie de tien hoogste scores en stelt na ampele beraadslagingen de ranglijst, en dus ook de winnaar, definitief vast.
De argumentatie voor de winnaar wordt vastgelegd in een juryrapport; voor de overige kandidaten wordt een beknopte rationale geschreven in circa 85 woorden. De winnaar valt een oorkonde en eeuwige roem ten deel. Er is aan de DDB100 geen geldprijs verbonden (tenzij zich een eerbare sponsor meldt). Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.
 
Wat de ranglijst niet is:
De DDB100 is nadrukkelijk géén lijst met ‘grootste filantropen’. De lijst is bedoeld om die mensen in beeld te brengen die op de een of andere wijze maatschappelijke impact hebben gerealiseerd met geld (van zichzelf of van anderen), tijd of ideeën en daardoor een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen die met private initiatieven of door bestuurlijke invloed een bijdrage leveren aan het algemeen nut.
 
Spelregels
1.Als u kandidaten voordraagt, geef dan ook een (zeer beknopte) motivatie. Zonder motivatie worden nominaties niet geaccepteerd.
2.Er is geen limiet: u mag een onbeperkt aantal kandidaten nomineren, maar u kunt een kandidaat niet meer dan 1x nomineren: meerdere nominaties voor een en dezelfde persoon vanuit 1 IP-adres worden gedetecteerd en ongeldig verklaard.
3.Het is toegestaan uzelf 1x te nomineren (zie 2.)
 
►Wilt u de DDB100 van vorig jaar zien? Klik hier.
Wie wordt de opvolger van Adriana Esmeijer?
 
Live de bekendmaking van de nieuwe ranglijst DDB100 meemaken? Kom naar Civil Power 2020!

 
gerelateerde items