Toon alles (3)

Michael Rutgers verkozen tot invloedrijkste in de Nederlandse filantropie

12 november 2020, 06:03
Michael Rutgers verkozen tot invloedrijkste in de Nederlandse filantropie
Michael Rutgers verkozen tot invloedrijkste in de Nederlandse filantropie
Michael Rutgers, directeur van Longfonds, is door het filantropie-opinieblad De Dikke Blauwe benoemd tot ‘invloedrijkste speler in de Nederlandse filantropie 2020-2021’. Rutgers prijkt bovenaan de nieuwe ‘DDB100’, de jaarlijkse ranking van De Dikke Blauwe. De jury prijst Rutgers vooral voor zijn belangrijke rol als verbinder, vernieuwer en aanjager in de wereld van goede doelen. Zo nam hij in de coronacrisis het voortouw voor het digitale platform Coronalongplein, dat in een enorme behoefte bleek te voorzien en waarmee Longfonds ook internationaal de aandacht trok van pers en overheden.
 
Volgens de jury van de DDB100-lijst heeft het Longfonds zich onder leiding van Michael Rutgers - sinds zijn aantreden als directeur in 2006 - in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne goede doelenorganisatie, die in al haar activiteiten de missie - gezonde lucht voor iedereen - consequent centraal stelt. De jury roemt met name Rutgers’ verbindende rol in talloze samenwerkingen. Hij is voorzitter van de Gezondheids Fondsen voor Rookvrij met opvallende merken als de Rookvrije Generatie en Stoptober. Teven is hij voorzitter van de Samenwerkende Gezondheids Fondsen waar vooral het grote programma de Gezondste Generatie 2040 gelanceerd wordt, dat ernaar streeft om de 15-jarigen van 2040 tot de gezondste top 3 van de wereld te laten behoren.
 
De jury prijst Rutgers ook voor de rol die hij als vertegenwoordiger van een civil society-organisatie opeist in de Haagse beslismacht. Rutgers schreef zelf mee aan het Preventie Akkoord met staatssecretaris Paul Blokhuis en was de aanstichter van het Schone Lucht Akkoord via een petitie, die later een aangenomen motie werd en wordt uitgevoerd met staatssecretaris Stientje van Veldhoven.
 
Rutgers krijgt van de jury ook lof voor zijn rol als maatschappelijk ondernemer. Zo richtte hij Lunghealth bv op, dat zich richt op het naar de patiënt brengen van veelbelovende producten uit nationaal en internationaal onderzoek.
 
De jaarlijkse ranking van De Dikke Blauwe is geen lijst van ‘grootste filantropen’, maar een overzicht van influentials die met innovatieve ideeën of door bijzondere bestuurlijke kwaliteiten een belangrijke en structurele bijdrage leveren aan ‘het goede doel’. Eerdere aanvoerders van de DDB-lijst waren o.a. Prinses Laurentien en Joop en Janine van den Ende.
 
Door de coronacrisis zal de huldiging niet zoals gebruikelijk tijdens het jaarlijkse Civil Powercongres plaatsvinden, maar ten kantore van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar de huidige nummer 1 van de lijst, oud-directeur Adriana Esmeijer, als gastvrouw optreedt. In een beperkt gezelschap zal Rutgers het juryrapport en een oorkonde op 19 november a.s. overhandigd krijgen.
 
De jury van de DDB100 werd dit jaar gevormd door: Don Akkermans (hoofdredacteur), Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en Edwin Venema (oud-hoofdredacteur en filantropiepublicist). Allen op persoonlijke titel.

Lees het uitgebreide interview met winnaar Michael Rutgers: klik hier.
Bekijk de volledig nieuwe ranglijst DDB 100 2020-2021: klik hier
Meer info over en rondom de DDB100? klik hier
 
Hoe komt de ranglijst DDB100 tot stand? 
 
>Longlist: De jury van de DDB100 werd voor deze zesde editie gevormd door een trio: allereerst uitgever en hoofdredacteur a.i. Don Akkermans. Verder Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten en columnist van De Dikke Blauwe: dat laatste, en zeker ook zijn jurylidmaatschap nadrukkelijk op persoonlijke titel. Tot slot oud-DDB-hoofdredacteur, publicist en filantropiekenner Edwin Venema. Zij waren eindverantwoordelijk voor samenstelling van zowel de longlist (de bruto-kandidatenlijst) als de definitieve ranglijst. De jury opereerde zonder last van ruggespraak. De longlist werd aangevuld met nominaties van lezers, die ze konden indienen via het onlinestemformulier op de website van De Dikke Blauwe. Zelfnominaties waren toegestaan. 
 
>Shortlist: de jury beoordeelde de longlist en gebruikte hiervoor de volgende drie wegingsfactoren: 
Wegingsfactor 1: - maximaal 40 punten: gerichtheid op maatschappelijke impact
Wegingsfactor 2: - maximaal 40 punten: innovativiteit
Wegingsfactor 3: - maximaal 20 punten: ‘open source-houding’, bereidheid tot kennisdeling
Op basis van de scores werd de shortlist samengesteld. Bij gelijke scores is een ex aequo-positie mogelijk. 
 
>Eindlijst: de jury beoordeelde in derde instantie de tien hoogste scores en stelde na ampele beraadslagingen de ranglijst, en dus ook de winnaar, definitief vast. De argumentatie voor de winnaar werd vastgelegd in een juryrapport (zie hierna bij de nummer 1 van de ranking); voor de overige kandidaten werd een beknopte rationale geschreven.
 
>Winnaar: valt een oorkonde en eeuwige roem ten deel, d.w.z. wordt opgenomen in de ‘Hors Categorie-lijst’ (zie deze lijst na de ranking). Er is aan de DDB100 (nog) geen geldprijs verbonden. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 
 
>Uitgesloten van deelname: alle medewerkers, experts, columnisten en vaste auteurs van Stichting Lenthe en De Dikke Blauwe, inclusief de jury uiteraard, en alle collega’s van de vakpers. 
 
>Wat de ranglijst niet is: de DDB100 is nadrukkelijk géén lijst met ‘grootste filantropen’. De lijst is bedoeld om die mensen in beeld te brengen die op de een of andere wijze maatschappelijke impact hebben gerealiseerd met geld (van zichzelf of van anderen), tijd of ideeën en daardoor een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen die met private initiatieven of door bestuurlijke invloed een bijdrage leveren aan het algemeen nut.  
gerelateerde items