Toon alles (3)

Namen bestuurders vanaf volgend jaar ook in ANBI-register

16 juli 2013, 09:02
Namen bestuurders vanaf volgend jaar ook in ANBI-register
Namen bestuurders vanaf volgend jaar ook in ANBI-register
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR 1994. In de uitvoeringsregeling is nu ook opgenomen dat ANBI’s die namen van bestuurders openbaar moeten maken in het handelsregister, die namen ook moeten publiceren in het ANBI-register. De regeling treedt in werking per 1 januari 2014 en geldt niet voor een beperkte groep bestuurders van vermogensfondsen.

Weekers zond de concept wijzigingsregeling UR AWR 1994 op 28 mei naar de Kamer. Pieter Omtzigt verzocht vervolgens via een motie om aanpassing van de wijzigingsregeling. ‘Gelet op de afspraken met de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heb ik de motie tijdens het Bestuurlijk Overleg van 10 juli besproken’, meldt Weekers. ‘De SBF heeft aangegeven dat voor een zeer beperkt aantal vermogensfondsen het publiceren van de namen van de bestuurders een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden. Daarom wordt voor deze zeer beperkte groep een uitzonderingsbepaling opgenomen. Voor het overige geldt de verplichting tot het publiceren van de namen van de bestuurders onverkort.’
gerelateerde items