Meer markt in de filantropie graag

14 maart 2013, 04:00
Meer markt in de filantropie graag
Meer markt in de filantropie graag
Venture philanthropy komt steeds meer in beeld. Venture filantropen, ook wel filantrokapitalisten genoemd, gebruiken concepten en technieken uit de wereld van venture capital finance om maatschappelijke doelen te realiseren. Het gaat hier om een mix van giften en investeringen. De Europese koepel van venture filantropen, de EVPA, meldt een groei van maar liefst 27 procent. Is dat goed nieuws?
De ervaring heeft ons geleerd dat op veel terreinen geven niet effectief is. Om alleen met giften duurzame ontwikkelingen op gang te brengen, is vragen om teleurstellingen. Hierdoor is ontwikkelingshulp oude stijl al geruime tijd geleden ten grave gedragen.
Er moet naast ‘klassieke filantropie’ plaats komen voor ondernemers die zich bezighouden met maatschappelijke problemen die nog geen onderdeel zijn van het gewone economische proces en waar de markt faalt. Henk Kievit, directeur van het faculteitscenter Entrepreneurship & Stewardship van Nyenrode Business Universiteit, zei het in Filanthropium Journaal onlangs zo: “Zij pakken problemen aan die blijven liggen, omdat het reguliere bedrijfsleven er geen rendement kan maken. Problemen ook die blijven liggen omdat de overheid er geen effectieve instrumenten op kan inzetten. En problemen die met filantropie hooguit worden verzacht, maar niet duurzaam opgelost.”
Ik zie nog een ander geweldig voordeel: venture philanthropists nemen hun arsenaal aan instrumenten uit de financiële wereld mee om de impact van hun activiteiten te meten, zoals due diligence, co-investment, capacity building en financieringen op maat. Dit kan een geweldige impuls geven aan de stijgende behoefte binnen de traditionele filantropie om de prestaties beter in kaart te brengen en mede daardoor een duurzamer draagvlak in de samenleving te creëren.
Te denken dat venture philanthropy de ridder op het witte paard is die de kwetsbare filantropiemaagd komt redden, is echter ook weer te naïef. Marktwerking en ondernemerschap is bepaald geen panacee, zoals we ons in de huidige crisis maar al te goed realiseren. Maar wel een verfrissende aanvulling op het huidige filantropiepalet.
gerelateerde items