Toon alles (2)

Managers: koester uw intrapreneurs!

30 januari 2020, 06:00
Het verloop onder 'intrapreneurs' is helaas nog schrikbarend hoog...
Het verloop onder 'intrapreneurs' is helaas nog schrikbarend hoog...
Het is hoog tijd om een lans te breken voor het inzetten en behouden van ‘intrapreneurs’ in organisaties. De smalle definitie van intrapreneurs: werknemers die zich binnen een organisatie ondernemend gedragen, vanuit het belang van de organisatie

Eerste stappen op social media

Laten we beginnen met een terugblik. Zo’n 10 jaar geleden begonnen de koplopers langzaam hun eerste stappen op sociale media te zetten. Die werden vooral ingezet als extra klantenservice-kanaal. In de eerste jaren overheersten vooral de verschillende argumenten om er niet mee aan de slag te gaan: 
  • ‘Pas doen als we alle regels uitgekristalliseerd hebben’ 
  • ‘We hebben andere prioriteiten’
‘Het levert (nu) niets op’ 
En de meest gehoorde: ‘Waarom? Er gaat toch niets mis als we het NIET doen?’ 

Pioniers

Desalniettemin waren er destijds in de meeste organisaties wel een paar enthousiastelingen die er toch langzaam mee aan de slag gingen. Zich erin verdiepten, een account aanmaakten voor de organisatie, vragen beantwoordden. Buiten de gebaande paden, buiten de eigen verantwoordelijkheden. De pioniers in de organisatie. Vaak onbegrepen, of zelfs tegengewerkt binnen dezelfde organisatie. Die sociale media, dat was toch slechts de zoveelste hype? Intussen weten we wel anders. 

De jaartargets

Hetzelfde hoor ik nu terug als het gaat over innovatie binnen goede doelen. Ook voor innovatie heeft elke organisatie wel een of twee enthousiastelingen. En ook daar komen soortgelijke uitspraken voorbij. ‘Innovatie is niet nodig, geen van de managers vraagt er toch om?’, op directieniveau. Of als mensen dan met innovatieve concrete ideeën komen: ‘Leuk, maar niet nu, kan toch ook wel volgend jaar?’, op managementniveau. Het mooie nieuwe concept sneuvelt omdat het niet meteen (met 100% zekerheid) gaat bijdragen aan de jaartargets.

De waarom-vraag ontbreekt

Kortom, de ‘why’ van innovatie en daarmee het draagvlak ontbreekt, zeker in de hectiek van de targets die hier en nu moeten worden gehaald. En dat zie je terug bij de deelnemers aan de diverse innovatiewerkgroepen die er in onze sector ontstaan. Enthousiastelingen die kansen zien in alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, veranderende behoeften van onze doelgroepen, en het veranderende ecosysteem van spelers. De noodzaak zien om ook daadwerkelijk met die kansen aan de slag te gaan, ervaring op te doen met nieuwe manieren van betrekken van supporters bij de organisatie. 

Verloop schrikbarend hoog

Het zijn meestal zeer betrokken mensen die proberen vooruitgang te bewerkstelligen binnen de organisatie. Maar ze krijgen daar binnen de eigen organisatie weinig tot geen ruimte voor en zoeken dankbaar binnen die werkgroepen inspiratie en onderlinge support op. Ze willen samenwerken om met hun beperkte tijd en budget toch iets gedaan te krijgen.
Het verloop onder deze ‘intrapreneurs’ is echter schrikbarend hoog; werkgroepen halveren of verdwijnen binnen het jaar omdat deze mensen toch maar een andere baan zoeken. Het beeld van de ‘lonely wolf’ in de organisatie wordt regelmatig bevestigd.

Cruciaal

En dat is ongelooflijk zonde. Deze enthousiastelingen, mensen met de blik vooruit en de betrokkenheid om met innovaties aan de slag te gaan, zijn cruciaal om binnen de organisatie innovatie op de agenda te houden. En niet alleen op de agenda te houden, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Drie horizonnenHet bekende drie-horizon-model van McKinsey deelt de focus van innovatie op in drie verschillende horizonnen:
  • Horizon 1 – korte termijn (0 - 1 jaar).  Incrementele innovatie, verbeteren van de huidige technieken;
  • Horizon 2 – middellange termijn (1 - 3 jaar). Nieuwe innovatie voor de organisatie, gebruik maken van nieuwe kansen, technologieën;
  • Horizon 3 – langere termijn (> 3 jaar). Disruptieve innovatie, bijvoorbeeld nieuwe business modellen.

Die eerste horizon hebben de meeste organisaties wel onder de knie. Verbeteren en optimaliseren van de bestaande fondsenwervende technieken bijvoorbeeld. De tweede is echter niet minder belangrijk. Niet alleen voor het benutten van nieuwe kansen, maar zeker ook om de inkomsten de komende jaren op peil te houden (en/of te laten groeien). En daar zijn juist die intrapreneurs nou juist zo goed in.

Bredere definitie

Ik ben zelf dan ook een voorstander van de bredere definitie van intrapreneurs:
Iemand die zich binnen een organisatie ondernemend gedraagt, en de vrijheid en faciliteiten krijgt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen zonder daarbij de bedrijfsroutines of -protocollen te hoeven volgen.
Is dit ook haalbaar voor (kleinere) goede doelen? Jazeker. Geef die intrapreneur de kans om zijn of haar ideeën voor te leggen aan fondsen, vermogende particulieren of bedrijven. Geheid dat ze mensen weten te inspireren voor financiering van hun plannen!
* Auteur Ellen Janssens is aan De Dikke Blauwe verbonden als Expert op het gebied van innovatie. Wilt u eerdere bijdragen van haar lezen? Klik dan hier.
gerelateerde items