Vragen over kwaliteit van de data

Van Berckel ontkent dat het huidige bestand aan verval onderhevig is als gevolg van achterstallig onderhoud. Kenniscentrum beschikt op dit moment volgens eigen opgave over gegevens van bijna 31.000 ANBI’s, ongeveer hetzelfde aantal als in 2015, maar twijfels over de kwaliteit van deze data blijven bestaan. De Dikke Blauwe zag om deze reden af van verdere samenwerking voor gegevens over bestuurders in haar laatste jaargids De Dikke Blauwe3. Eigen onderzoek van het totale gegevensbestand in 2015 leerde dat de kwaliteit van – in elk geval een groot deel van - de basisgegevens ernstig te wensen overliet. Veel gegevens bleken verouderd omdat nieuwe besturen de vrijwillig verstrekte informatie klaarblijkelijk niet actualiseren. Ook van andere afnemers heeft De Dikke Blauwe aanwijzingen ontvangen die vragen oproepen over de kwaliteit van het databestand.

Financiële gegevens aangescherpt

Van Berckel is verbaasd over deze constatering: ‘Ik heb het afgelopen jaar onder andere gebruikt om de gegevens van zo’n zeven tot achtduizend instellingen op de financiële parameters juist aan te scherpen door een samenwerking met Avans Hogeschool. Derde- en vierdejaarsstudenten hebben mij in het kader van hun financiële opleiding geholpen om de jaarrekeningen te vertalen naar accurate cijfers in onze database. Dat hebben we aan alle instellingen teruggekoppeld: niemand heeft daartegen gereclameerd.’ Of daarbij ook de andere basisgegevens zijn gecontroleerd? Van Berckel: ‘Nee, het ging in dit geval puur om de financiële data.’

Geen florissante vooruitzichten

Met de extra tegenslag van de opzegging door Goede Nederland kunnen de vooruitzichten voor het Kenniscentrum bezwaarlijk florissant genoemd worden, vooral als je bedenkt dat op de balans nog steeds een tekort van ruim vier ton staat. Deze schuld staat weliswaar los van de lopende exploitatie, maar is het belangrijkste struikelblok voor een mogelijke overname, zo erkent ook Van Berckel. Met zo’n loden bal onderaan de jaarcijfers is Kenniscentrum bepaald geen gewild overnameproject.
 
►Meer informatie over Stichting Kenniscentrum Filantropie: klik hier
►Voor het bericht over de nieuwe betaalde pakketten: klik hier
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier. 
2/2
gerelateerde items