Toon alles (4)
Edwin Venema

SBF verdient een compliment

25 mei 2011, 08:59

Het bestuurlijke kind zou met het badwater weggegooid worden: dat was de conclusie n.a.v. een wetsvoorstel van SP'er Wouter Irrgang vorig jaar om het aantal commissariaten en andere toezichthoudende functies tot maximaal vijf te beperken. Voor maatschappelijke instellingen in de filantropie zou dat een rampzalige maatregel betekenen. Het goede nieuws is nu dat deze onzalige maatregel via een ‘reparatiewetje' van VVD-minister Opstelten (Justitie) wordt teruggedraaid en dat de Eerste Kamer zal instemmen met het reeds door de Tweede Kamer aangenomen SP-plan. Nevenfuncties bij goede doelen, kerkelijke stichtingen en culturele instellingen tellen straks niet mee. En dat is in deze tijden van schaarste aan goede bestuurders binnen onze sector een hele opluchting. Het is altijd moeilijk na te gaan welke invloed lobby heeft gehad op de politieke besluitvorming, maar zeker is dat de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie een belangrijke rol heeft gespeeld. De SBF onderkende het gevaar van Irrgangs voorstel en nam direct actie. Naast alle kritiek die het overlegorgaan van VFI, IF, FIN en kerken heeft gekregen in de afgelopen tijd, past hier een compliment voor een concreet succes waarvan de gehele sector profiteert.

 


PS: Sinds vorige week is de nieuws16 van FM Weekly versterkt met onze nieuwe eindredacteur 6. Kirsten: welkom en succes in het land van goed doen!

gerelateerde items