Toon alles (2)

Innovatieve fondsenwerving: samen op zoek naar de Sweet Spot

25 april 2019, 06:00
Innovatieve fondsenwerving: samen op zoek naar de Sweet Spot
Innovatieve fondsenwerving: samen op zoek naar de Sweet Spot
De Sweet Spot van innovatie binnen goede doelen? Bestaat die dan? En als die er is, waarom is die dan niet allang gevonden? Omdat de ideale sweet spot mijns inziens een voor de eigen organisatie unieke propositie is. Geen generiek nieuw ‘gouden ei’ zoals DM of straatwerving ooit was, maar een propositie waarin een inspirerende versnelling van het bereiken van de missie van de organisatie, nieuwe engagement technieken én de behoeftes van de (nieuwe) supporter perfect samenvallen. Geen innovatie die de concullega’s binnen korte tijd kopiëren, maar één waardoor huidige en nieuwe supporters worden geïnspireerd om voor jouw missie in beweging te komen.
 
Reageren? Mail ons, of reageer via TwitterFacebook of Linkedin.

Maar eerst een stapje terug. Het begint natuurlijk met heel helder op het netvlies hebben waarom je wilt innoveren, en waarop. Is het doel om nieuwe doelgroepen te bereiken? Of veranderende behoeftes van je huidige doelgroepen? Of omdat de traditionele fondsenwervende kanalen minder rendabel worden, en weinig toekomstbestendig lijken. Of.. is het een nieuwe manier om je missie te bereiken?
 
In onderstaand model is elk van deze aandachtsgebieden weergegeven in een aparte cirkel:


 
  • Veranderende behoeftes van supporters (nieuw of bestaand) – bijvoorbeeld de behoefte aan meer of andere manieren van betrokkenheid, beleving, en het geven aan mensen i.p.v. organisaties (p-2-p: person-to-person).
  • Innovatie op het gebied van fondsenwervende technieken en engagement. Nieuwe technieken als chatbots, virtual reality, blockchain en marketing automation geven fondsenwervers de mogelijkheden om tegemoet te komen aan die behoeftes van de supporter.
  • Innovatie ten bate van inhoudelijke doelstellingen – nieuwe technologieën als robotics/drones, 3d-printing, blockchain, augmented reality, big data etc. geven tal van mogelijkheden om inhoudelijke doelstellingen te versnellen. Kunst is om die gebieden te vinden waar juist versnelling door goede doelen noodzakelijk is.
 
De interessante kansen voor innovatie liggen in de overlap van de cirkels, bijvoorbeeld:
Overlap 1- Het verenigen van de behoefte van je supporter aan meer beleving en ‘direct’ contact met nieuwe fondsenwervende technieken. Een mooi voorbeeld is de chatbot van Wateraid UK, waarin via berichten, foto’s en video supporters een mooi beeld krijgen van de besteding van hun donaties. 
Overlap 3- Innovatie op het gebied van je inhoudelijke doelstellingen gecombineerd met de de wens van de supporter om op andere manieren betrokken te zijn: 
  • Bijvoorbeeld My Research Legacy van de American Heart Association (AHA), waar supporters door het delen van hun gezondheidsdata de strijd tegen hart- en vaatziekten kunnen versnellen. Juist het feit dat de AHA een onafhankelijke, niet-commerciële instelling is maakt dat supporters eerder geneigd zijn hun persoonlijke data te delen.
  • Of Amnesty’s Site Tracker, een crowdsourcing data project waarin supporters worden betrokken bij registreren van aanvallen op Syrië.  
 
De ideale plek om te innoveren, oftewel de sweet spot van innovatie binnen goede doelen, ligt mijns inziens echter in de overlap van alle drie de cirkels (overlap 4). Innovaties waarmee we supporters inspireren op onze inhoudelijke doelstellingen, én hen in staat stellen bij te dragen op een manier die hen aanspreekt.  
Bijvoorbeeld een wat oudere campagne van WNF: Crowdfunding voor eco-drones om sneller stropers op te sporen. Of een nog oudere: de ijsstrijd van de Nierstichting voor een draagbare kunstnier. 
 
Mijn advies aan elke organisatie zou zijn: probeer het model eens bij je eerstvolgende brainstorm. Zet de verschillende disciplines sámen aan tafel. Inspireer elkaar met de nieuwste trends en technologieën, en combineer dit met onderzoek de behoeftes van je beoogde supporters. Kijk of je een combinatie kunt vinden waarin je optimaal samenwerkt om die supporter te betrekken en inspireren. En dus ook optimaal samenwerkt met die supporter om de doelstellingen te behalen. Dáár zitten de meest interessante én unieke innovaties! 
 

Ellen Janssen is DD-Expert Innovatie. Meer bijdragen van haar lezen? Klik hier.
Ook een bijdrage schrijven voor De Dikke Blauwe / The Fundraiser? Klik dan hier.
gerelateerde items