Toon alles (2)

Wat is het belegbaar vermogen en welk beleggingsrisico is passend?
Het beleggingsdoel bepaalt dus het risicoprofiel dat door de vermogensbeheerder wordt vertaald in een verdeling over aandelen en obligaties, ofwel de middelenverdeling. Echter, de vragen die een bestuur eerst moet beantwoorden zijn; wat behoort tot het belegbaar vermogen en welk risico is passend bij onze organisatie? Om dit te beantwoorden moeten onder andere worden meegenomen:
  • Het doel of de bestemming van de reserve
  • De (on)zekerheid dat gebudgetteerde gelden binnenkomen
  • De verplichtingen die de organisatie is aangegaan
 
Een voorbeeld: twee stichtingen met een vergelijkbare omvang van het eigen vermogen en tevens min of meer gelijke inkomende en uitgaande kasstromen willen hun reserves beleggen. Het beleggingsdoel is hetzelfde (instandhouden vermogen) en de vermogensbeheerder stelt voor beide stichtingen vast dat het risicoprofiel gematigd defensief is. Stichting A is een gezondheidsfonds en ondersteunt diverse onderzoeken voor de komende jaren, tot wel 30 jaar, terwijl stichting B jaarlijks toewijzingen doet aan projecten. De beleggingsportefeuilles van beide stichtingen is op basis van het risicoprofiel identiek, terwijl dit niet overeenkomt met het daadwerkelijke risico.
 
Bij de bepaling van de hoogte van het belegbaar vermogen wordt vrijwel zonder uitzondering gekeken naar de vrije reserves waarop de komende twee jaar geen verplichting rust. Met dit vermogen als uitgangspunt en na de bepaling van het risicoprofiel gaat de vermogensbeheerder aan de slag. De interpretatie van het risico wordt hiermee de risicoperceptie van de vermogensbeheerder (zie voorbeeld). Hiermee wordt voorbij gegaan aan het verband met de kasstromen en andere risico’s van de organisatie. Veel logischer is het om de verplichtingen als leidraad te nemen en dit vervolgens te relateren aan de kwetsbaarheid van de inkomende gelden. Wat is de kans dat de collectebus maar 80% van de gebudgetteerde opbrengst oplevert, wat zijn de speerpunten van een volgend kabinet, krijgen wij de subsidies nog? De vervolgstap is met een kritische blik naar de balans te kijken en te beoordelen of de inrichting van de reserves overeenkomt met de financiële risico’s.
 
Met de verplichtingen als leidende factor krijgt de beleggingsportefeuille een andere functie. Niet het rendement is het uitgangspunt, maar het garanderen dat te allen tijde aan de verplichtingen en daarmee aan de doelstelling van de organisatie kan worden voldaan.
 
*Dit artikel is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Liesbeth Rutgers van Capital Counsel en Job Terlingen, senior manager BDO Accountants & Adviseurs. 
►Lees ook het hoofdredactionele commentaar over dit onderwerp: klik hier.
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
4/4
gerelateerde items