Filantropie: van Hoofd & Hart naar Donor & Doel

6 september 2018, 06:03
Filantropie: van Hoofd & Hart naar Donor & Doel
Filantropie: van Hoofd & Hart naar Donor & Doel
Geven donateurs nu met hun hoofd of met hun hart? Uit de nieuwste meting onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP), een representatieve steekproef van Nederlandse donateurs, blijkt dat 37% van de respondenten een combinatie zoekt van beide. Een derde geeft aan dat gevoel meer een rol speelt (33%). Slechts 10% geeft aan meer te handelen op basis van feiten. Meer dan de helft (56%) van de Nederlandse donateurs gaat bij een grotere donatie op zoek naar meer feitelijke informatie. Bij de rest (44%) heeft de hoogte van het giftbedrag geen invloed op de informatiebehoefte. 
Die uitkomst lijkt niet erg verrassend: een kleine minderheid drijft bij geven op de ratio, de meerderheid geeft op buikgevoel. Hoe hoger de gift, hoe meer de neocortex wordt bijgeschakeld.
Minder bekend en meer verrassend dan hoe wij geven - met hoofd of hart - is waarom wij geven. Wist u dat 85% van alle giften in Nederland wordt gedaan op verzoek? Ik wil geen illusiebreker zijn, maar wij zijn een natie van passieve donoren. We laten ons geven in hoge mate afhangen van omstandigheden en verzoeken. 
Een land vol passieve hart-gevers. Dat gegeven zou een perverse prikkel kunnen zijn voor de wijze waarop de donaties geworven worden. Waarom pervers? Omdat fundraising-trucjes die mikken op het hart, of lager - namelijk de onderbuik - uiteindelijk als een boemerang terugkomen. Populistische wervingsmethoden en roze wolkmarketing eroderen op de langere termijn het realistische verwachtingspatroon en de motivatie van gevers. Hoe groter de ballon van onrealistische verwachtingen wordt opgepompt, hoe groter de knal als de praktijk te scherp blijkt. Voorbeelden te over.
Het gaat zoals bijna altijd weer om de maatvoering. Bekkers vervatte in een interview met De Dikke Blauwe een duurzamer aanpak in de volgende vraag voor bestuurders: ‘Brengt geven aan jouw organisatie de donoren wat ze verwachten? En zijn dat ook de dingen die je graag wilt teruggeven aan je donoren? Welke waarden communiceer je: hoe dragen giften bij aan de realisering van de doelstelling van je organisatie?’
De vraag of we geven met hoofd of hart is eigenlijk misleidend. Het gaat uiteindelijk niet om Hoofd & Hart, maar om Donor & Doel.
gerelateerde items