Helmer voorzitter SBF

17 januari 2008, 08:59
AMSTELVEEN (17 januari) - Paul Beerkens heeft na zijn vertrek als VFI-voorzitter nu ook de voorzittershamer van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) overgedragen. Het komende jaar zal ISF-voorzitter Peter Helmer het voorzitterschap gaan bekleden. "Het is lastig om structuur te krijgen in het overleg met al die verschillende ministeries."


Voorzitter van de SBF: hoe is dat zo gekomen?

 


Helmer: "Het voorzitterschap rouleert onder de aangesloten brancheorganisaties. Het ISF was aan de beurt. Over een jaar draag ik het stokje weer over."

 


Wat ziet u als uw belangrijkste taak het komende jaar?

 


Helmer: "Het interessantste is toch wel het goed optuigen van het overleg met de overheid. Dat overleg is mede door het goede werk van Paul Beerkens het afgelopen jaar in de grondverf gezet en begint zich nu uit te kristalliseren. Onlangs heeft de minister van Justitie nog aan de kamer laten weten dat hij het SBF ziet als zijn aanspreekpunt voor de sector als geheel."

 


Uw voorganger Beerkens was weleens verdrietig over de traagheid waarmee de molens draaiden bij de overheid en over het gebrek aan coördinatie.

 


Helmer: "Dat klopt. Het is lastig om structuur te krijgen in het overleg met al die verschillende ministeries. Het besef dat er één aanspreekpunt is voor de sector is nog niet overal doorgedrongen. Het zou prettig zijn als er ook binnen de overheid één loket zou zijn waar we als sector terecht kunnen, zodat ook overheidsinitiatieven op elkaar afgestemd worden. Maar alles vergt tijd. We zijn als SBF vrij jong, we staan nog aan het begin. Het is op zich al positief dat er nu regelmatig overleg is."

 


Welke onderwerpen wilt u in het overleg met de overheid aankaarten?

 


Helmer: "Een belangrijke vraag is hoe de ANBI-regeling uitwerkt. Daarnaast heeft op het juridische vlak het Intraval-rapport Goed Bedoeld onze aandacht. We ondersteunen natuurlijk de gedachte dat criminaliteit en terrorismefinanciering zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Maar er is ook zorg. Het moet niet zo zijn dat dit uitmondt in meer regeldruk en meer administratieve verplichtingen. Die vinger gaan we stevig aan de pols houden."

gerelateerde items