Toon alles (2)

Goede doelen laten inkomsten uit nalatenschappen liggen

13 oktober 2018, 12:00
Goede doelen laten inkomsten uit nalatenschappen liggen
Goede doelen laten inkomsten uit nalatenschappen liggen
Goede doelen laten kansen liggen om inkomsten uit nalatenschappen te vergroten. In die richting wijzen bevindingen uit de Legacy Monitor Netherlands 2018 - onderzoek onder 19 prominente goede doelen. De onderzoekers voorspellen een sterke groei van de nalatenschappenmarkt. Maar fondsenwervende organisaties zijn vrij terughoudend met het nemen van initiatief.

Volgens de Legacy Monitor zullen de meeste factoren die van invloed zijn op toekomstige nalatenschappen de komende jaren groeien. De onderzoekers voorspellen een gemiddelde groei van 3,8 procent per jaar. Een harde Brexit en stijgende handelstarieven kunnen dit proces frustreren, maar de hogere sterftecijfers, huizenprijzen en aandelenprijzen hebben een positief effect. Net als de ‘babyboom-factor’. Die ontwikkelingen lijken gunstig voor goede doelen-organisaties, omdat nalatenschappen een zeer belangrijke inkomstenbron zijn (29 procent van de geworven inkomsten). 
Toch tonen goede doelen nog relatief weinig belangstelling voor dit marktsegment. Uit steekproeven voor de Legacy Monitor volgde dat in 2017 slechts 3 procent van het fondsenwervingsbudget werd ingezet voor nalatenschappen. En slechts 4 procent van het fondsenwervende personeel was gericht op potentiele erflaters. Overigens is daar sinds kort wel groei waarneembaar. Bij de onderzochte organisaties steeg het budget voor nalatenschappen met 28 procent. Maar ook dat is slechts een fractie van het totale fondsenwervingsbudget. 

Gebrekkige aandacht

Die gebrekkige aandacht van de afgelopen jaren lijkt zijn weerslag te hebben. Slechts 5 procent van de 50-plussers heeft een goed doel in het testament opgenomen en 13 procent wil dat in de toekomst overwegen. Een schril contrast met bijvoorbeeld Groot-Brittannië waar inwoners ruim 2 keer zo vaak geld nalaten aan een goed doel (of dat overwegen).
Nederlandse 50-plussers hebben bovendien beperkte kennis over mogelijkheden om geld na te laten. Minder dan een vijfde weet dat je een testament nodig hebt om geld na te laten aan een goed doel. En minder dan een derde weet dat goede doelen geen erfbelasting betalen. Daarbij zegt de helft nooit informatie te hebben ontvangen van goede doelen over nalaten. En van de belangrijke groep mensen die zo’n nalatenschap overwegen, ontving 44 procent geen informatie over dit onderwerp.

Op weg helpen

Van de Nederlandse ouderen is 40 procent niet van plan om ooit een testament te maken. Voor goede doelen is dat uiteraard een issue. Daar staat tegenover dat de respondenten uit het onderzoek wel degelijk welwillend staan tegenover extra services om hen op weg te helpen. Het meest positief zijn ze over gratis testamenten, goedkopere internettestamenten en voorlichtingsbijeenkomsten.

Legacy Monitor

De Legacy Monitor is een analyse van nalatenschappen(inkomsten) van Nederlandse goede doelen. Inmiddels hebben 19 prominente goede doelen zich aan de Legacy Monitor verbonden. Die zijn samen goed voor de helft van het totaalaantal nalatenschappen voor goede doelen in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DDB Expert Arjen van Ketel en het Britse Legacy Foresight. Aan het onderzoek worden ook bevindingen uit consumentenonderzoek gekoppeld, in dit geval een steekproef onder 1.000 Nederlanders van 50 jaar en ouder. Op 5 oktober publiceerden de initiatiefnemers een beknopt ‘snapshot report’. Meer informatie kun u opvragen bij Arjen van Ketel via a.vanketel@legacyforesight.co.uk
gerelateerde items