De babyboom-factor voor nalatenschappen aan goede doelen

26 september 2018, 14:05
De babyboom-factor voor nalatenschappen aan goede doelen
De babyboom-factor voor nalatenschappen aan goede doelen
De bevrijding na de Tweede Wereldoorlog luidde een periode van hoop en groei in, met economische vooruitgang en een geboortegolf. Het naoorlogse geboortecohort van 1945-1954 groeide op in een tijd van ontluikende mogelijkheden, toenemende welvaart en hele nieuwe blik op de wereld. De rol van de kerk nam af, beter onderwijs werd voor veel meer mensen bereikbaar, techniek bracht grote veranderingen in het dagelijkse leven en de blik op de wereld. En toen ze uiteindelijk gingen werken lagen de mooie banen voor het oprapen. Sociologen en marketeers gaven deze generatie de mooie naam van de ‘babyboom’-generatie. Een generatie die vrijer, kritischer en ook meer hedonistisch was.
 
Fondsenwervers weten dat de babyboomers een uiterst waardevolle doelgroep vormen. Ook voor nalaten aan goede doelen moet deze generaties nu vol in de aandacht zijn. Nu komt al tien procent van de inkomsten uit nalatenschappen van de babyboomers, zo blijkt uit de jaarlijkse Monitor van Legacy Foresight. De rest komt van mensen die voor of in de oorlog werden geboren. Maar bijna alle babyboomers puzzelen nu over hoe ze hun vermogen bij overlijden gaan verdelen. Wanneer een organisatie de inkomsten voor over vijf jaar en daarna wil versterken, dan ligt hier de allergrootse kans. 
 
En als dit nog niet genoeg prikkelt om de babyboomers centraal te stellen in de nalatenschappenmarketing, kijk dan nog naar deze marketingfeiten: 
 
  • Alle veranderingen na de oorlog hebben ertoe geleid dat kinderloosheid sterk is gestegen. Waar elf procent de vooroorlogse generatie zonder kinderen bleef, zien we dat bij de late babyboomers achttien procent zonder kinderen blijft. En weten dat negentig procent van de nalatenschappen van die kinderloze groep komt.
  • De nalatenschappen die goede doelen nu al ontvangen van babyboomers zijn substantieel groter dan die van oudere erflaters (volgens de Legacy Monitor 2018)
  • Datzelfde onderzoek onthult ook dat babyboomers substantieel meer interesse hebben in het begunstigen van goede doelen.
 
Misschien zijn er ook wel een paar zaken die inkomsten uit nalatenschappen negatief zullen beïnvloeden. Hun levensverwachting is hoger, en hun vitaliteit ook, ze spenderen meer op hogere leeftijd, maar anderzijds houden ze ook steeds meer rekening met mogelijke eigen bijdragen voor zorg op hogere leeftijd en blijven daarom spaarzaam.
 
Maar het allerbelangrijkste is dat deze generatie zich nu bezighoudt met hun nalatenschappenplannen. De oudste babyboomers zijn nu 73 en hun ideeën rond het testament rijpen snel. En dat doen ze geheel in babyboomstijl: anders. Ze zijn kritischer en eigengereider. Persoonlijke betrokkenheid is belangrijker dan loyaliteit en trouw. In toenemende mate noemen zij motieven die met zelfrealisatie te maken hebben. Ze willen gezien worden, meedoen, van belang zijn en zelf kunnen kiezen. 
 
Toch hebben de oudere babyboomers ook overeenkomst met ouderen uit eerdere generaties. Ze kijken ook meer terug dan vooruit, hangen aan hun waarden en idealen, kiezen met het hart en ook bij hen gaat familie voor alles. Maar die idealen en waarden zijn wel heel anders, hun familie vaak meer complex en wat vaker zonder eigen kinderen.
 
Belangrijkste advies is: neem ze serieus, luister naar ze en betrek ze bij het ontwikkelen van al je plannen en communicatie rond nalaten. Nodig ze uit om mee te denken. Dat zal nog best lastig zijn, ze hebben het namelijk vreselijk druk!
gerelateerde items