De 'Geefondernemer' opeens hip & hot

9 november 2016, 18:00
De 'Geefondernemer' opeens hip & hot
De 'Geefondernemer' opeens hip & hot
De jacht op 'de' major donor is al enige tijd aan de gang. Maar welke major donor? Traditioneel doemt het beeld op van de vermogende erfgenaam of rentenier, maar dat beeld zou aanzienlijk moeten worden bijgesteld, meent ABN AMRO MeesPierson. De private bank liet Maastricht University voor de tweede keer een groot onderzoek doen naar het donatie- en investeringsgedrag van haar welgestelde cliëntèle met gemiddeld drie miljoen euro op de bank.
Erfgenamen met een groot vermogen geven in dit onderzoek gemiddeld drie mille jaarlijks aan het goede doel, maar ondernemers en werknemers met een hoog inkomen wel drie tot vier keer zoveel. Ook als percentage van het inkomen gaven werknemers het meest en erfgenamen het minst.
 
Volgens Marianne Verhaar-Strijbos, directeur Filantropie Advies van ABN AMRO MeesPierson, is het evident dat er een nieuwe filantroop in opkomst is: de Geefondernemer. 'De gulle gevers van vandaag blijken de welgestelde werknemers en ondernemers te zijn. Niet de grootte van het vermogen, maar de hoogte van het inkomen lijkt bepalend te zijn voor de mate waarin men schenkt.'
Die conclusie is begrijpelijk, maar voorbarig, want de uitkomsten van het onderzoek zijn niet representatief voor de totale populatie 'vermogenden' in Nederland. Wel is het een bevestiging van een algemene trend: meer major donors willen meer invloed op de impact van hun donatie of investering.
 
Als de 'Geefondernemer' nu hip & hot is, kunnen we de 'erfgenaam' dan nu in de parkeerstand zetten? Geenszins. In deze groep major donors is namelijk een andere interessante beweging te zien. Uit het onderzoek van ABN AMRO MeesPierson komt duidelijk naar voren dat er een shift is van 'goed geven' naar duurzaam beleggen en impact investing. Dat laatste is goed nieuws voor kleinere ondernemingen, zoals social enterprises, maar ook voor non profits die projecten aanbieden met een meetbaar maatschappelijk rendement. En natuurlijk ook voor de financiële intermediairs, die hier een geweldige groeimarkt zien gloren...
 
Voor wie de ballon van 'de Geefondernemer' nu te hard dreigt op te pompen, toch deze nuchtere constatering op basis van het onderzoek. Het zijn niet de 'ondernemers' die duurzaam beleggen en impact investing breed omarmen, maar juist die 'gierige' erfgenamen...  
gerelateerde items