Fondsen maken zich zorgen over civil society en democratie

10 juli 2017, 07:00
De 'shrinking space of civil society' vraagt om actie van fondsen
De 'shrinking space of civil society' vraagt om actie van fondsen
Een aantal filantropische fondsen uit geheel Europa is een samenwerking begonnen en hebben middelen ‘gepooled’ om de tanende solidariteit en democratie Europa weer te verstevigen. De nieuwe Philanthropic Alliance for Solidarity and Democracy in Europe werd op 2 juni in Warschau gelanceerd tijdens de jaarlijkse vergadering van EFC, de koepel van Europese fondsen. FIN-voorzitter Joost van Lanschot was aanwezig en doet kort verslag.*

Door Joost van Lanschtot, voorzitter FIN

Manifest Filantropie 

In Nederland genieten wij een politiek klimaat dat ruimte en vrijheden kent voor filantropie en goede doelen. Zo presenteerden veertien koepelorganisaties van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers op 12 april jl. het manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' aan Tweede Kamerleden tijdens een symposium en politiek café bij Nieuwspoort in Den Haag.
Dit manifest en het symposium waren een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met de andere SBF-partners, te weten FIN, Nederland Filantropieland en CIO (kerken). In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen.

Europese Civil Society onder druk

Begin juni was ik als vertegenwoordiger van de FIN in Warschau voor de 28e conferentie van het European Foundation Centre (EFC): Courage to re-embrace solidarity in Europe. Een inspirerende en leerzame bijeenkomst. Tijdens de conferentie werd aandacht gevraagd voor het feit dat niet overal in Europa filantropische instellingen de ruimte krijgen om onafhankelijk te opereren. Het is ronduit zorgwekkend om van buitenlandse collega’s te horen dat in sommige EU-lidstaten (Polen, Hongarije) non-gouvernementele organisaties, academische instituten en de vrije pers in hun werk worden belemmerd door lokale overheden.

Alliantie voor solidariteit

De gehele sector maakt zich zorgen over de civil society en democratie in Europa. Daarom heeft een groep individuele fondsen tijdens de EFC-conferentie gezamenlijk de Philanthropic Alliance for Solidarity and Democracy in Europe gelanceerd. Binnen de alliantie bespreken de deelnemers de uitdagingen waar de civil society mee te maken heeft bij het uitvoeren van ons werk. Daarnaast zal de alliantie namens de gehele sector optreden wanneer democratische waarden worden geschonden.
Ter ondersteuning van dit mooie, en helaas noodzakelijke, initiatief is ook het solidariteitsfonds opgericht. Financiële middelen zullen worden ingezameld ter ondersteuning van actoren binnen de civil society in de landen waar deze worden bedreigd, en voor het waarborgen van democratische waarden in Europa.

♦Meer weten?
Voor aanvullende informatie over het solidariteitsfonds, lees de Warsaw Declaration en de aankondigingsbrief Re-embracing Solidarity. 
 
*Dit verslag werd oorspronkelijk gepubliceerd in de juni-editie van de nieuwsbrief van FIN
 

►Lees ook: Europese fondsen vormen solidariteitsfonds
 
NIEUW: DDB Dailyelke dag om 12.00 uur het laatste nieuws & opinie van de afgelopen 24 uur in uw mailbox. Gratis service naast uw wekelijkse DDB Journaal. Aanmelden: klik hier
gerelateerde items