Filantropie-manifest uitgesteld

12 november 2013, 12:15
Filantropie-manifest uitgesteld
Filantropie-manifest uitgesteld
De bekendmaking op 30 november van een manifest dat het maatschappelijke, particuliere initiatief moet ondersteunen, is voorlopig uitgesteld. Initiatiefnemer Theo Schuyt (foto) maakte dat bekend na overleg met o.a. SBF en een niet met name genoemde financier. Partijen geven aan dat er meer tijd nodig is om het maatschappelijk draagvlak onder diverse maatschappelijke organisaties en koepels te onderzoeken. Ook moet er een beter plan voor vervolgstappen worden uitgewerkt.

De titel van het manifest is ‘Er waart een golf van idealisme door Nederland’ en is een idee van filantropiehoogleraar Theo Schuyt (VU). De wetenschappers gaan in 11 stellingen in verweer tegen de ‘marginalisering van het private initiatief in de verzorgingsstaat.’

Krachtig signaal
De door Theo Schuyt gemobiliseerde, tijdelijke denktank wil een krachtig signaal afgeven over de gevaren die het van oudsher levendige particuliere initiatief voor het algemeen nut in Nederland volgens de ondertekenaars loopt. Het van overheidswege aanprijzen van een ‘participatiesamenleving’ of ‘civil society’  heeft volgens hen het gevaar in zich dat particulier initiatief door het beleid wordt bepaald en daarmee haar eigenheid verliest. Stellingname van het particulier initiatief is daardoor geboden, aldus de initiatiefnemers.

Denktank
De denktank bestaat uit:  prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) , prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT)  , mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman), prof. dr. Sylvester Eijffinger (UvT), mr. Marnix van Rij (E&Y) , Felix Rottenberg, prof. dr. Theo Camps (UvT) , ds. Paul van Oosten (Diaconie Amsterdam), prof. mr.  Arno Akkermans (VU)  en prof. dr. Lucas Meijs (EUR). Redactie van het manifest wordt verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt (VU) en Mr. Elly Mariani (VU).
gerelateerde items