Het goede moment voor Giving in Europe

Schuyt en Hoolwerf leggen uit waarom het nu klaarblijkelijk wel een juist moment is om een grote studie als Giving in Europe te lanceren.
Schuyt: ‘De timing is nu goed. We hebben de wind politiek-maatschappelijk nu mee. Ik vergelijk het met de Nederlandse filantropiesector rond 1993 toen allerlei koepels en organisaties opkwamen. Op dit moment is er vanuit de politiek en de Europese Commissie veel belangstelling voor privaat geld.’ Hoolwerf: ‘De urgentie van betrouwbare data over maatschappelijke kracht wordt nu breed onderkend, ook door de recente dreigingen van ‘the closing space for philanthropy’. Het is goed als de vraag ‘wat en hoe doet filantropie ertoe?’ met empirische data beantwoord kan worden.’

Autonome kracht

Schuyt: ‘De wens om meer inzicht te hebben in civil power is niet alleen politiek gemotiveerd, maar het is ook een empirisch gegeven. Het aantal filantropische fondsen – zowel fondsenwervend als fondsgevend - in Europa is significant gegroeid. Dat geldt ook voor corporate social responsibility. En dat helemaal door autonome kracht! Ook in de schaduw van opkomende verzorgingsstaten is die burgerkracht blijven groeien.’
Hoolwerf: ‘Kijk naar de voormalige sovjet-satellieten waar de civil society vrijwel helemaal was weggemoffeld door de overheid: daar komt filantropie nu ook weer naar voren.’

Een echte pioniersstudie

Giving in Europe is een echte pioniersstudie met nog veel ‘witte plekken’ op de Europese filantropische landkaart. Hoolwerf licht toe: ‘Het is een beginpunt. Geen benchmark of echte nulmeting, want je ziet dat alle landen hun eigen filantropische traditie en ontwikkeling hebben. Lang niet alle landen hebben hun filantropie zo goed in beeld als Nederland of bijvoorbeeld het VK. Maar we kunnen wel zeggen dat we een stevige empirische basis hebben. Voor al onze bronnen is er gekeken naar betrouwbaarheid en validiteit. Je zou kunnen zeggen dat we een goede thermometer hebben ontwikkeld die de temperatuur van het prosociale surplus in Europa aangeeft. Je hebt nu een prachtige, veelkleurige staalkaart van Europese filantropie in alle diversiteit. In elk land is geschiedenis, ontwikkeling en traditie anders. Kijk naar een groot land als Frankrijk: daar is nauwelijks een filantropische traditie.’

€87,5 miljard is de echte ondergrens

Schuyt: ‘Ons eindgetal geeft nu aan: 87,5 miljard euro. Dat is een ondergrens met bewijsbare gegevens, maar het is een onderschatting. Tweehonderd miljard zal het niet worden. We hebben zo’n 80% goed afgedekt. De belangrijkste bronnen uit de grootste Europese landen zitten erin. Gaan we alle witte vlekken invullen – dus alleen extrapoleren op betrouwbare en representatieve steekproeven en met de juiste context - dan komen we mogelijk in de richting van 93, vooruit 100 miljard euro. In absolute zin is dit bijvoorbeeld net zoveel als wat een land als Hongarije in een jaar verdient, maar het zit niet alleen in het geld. Van filantropie kan namelijk ook een hefboomwerking uitgaan. Macro-economisch is het misschien eerder ‘swimmingpool money’ dan ‘ocean money’, maar het is ‘seed capital’.

De roots van het continent

Hoolwerf en Schuyt leggen uit dat de studie met zoveel verschillende landen en wetenschappers geen sinecure was. Hoolwerf: ‘Zonder de ‘seed money’ van de Postcode Loterij was dit niet mogelijk geweest. Maar bovenal is het een sterk staaltje van vrijwillige samenwerking door wetenschappers - de leden van ERNOP. Er ontstond feitelijk een collectiviteitstheorema: je creëert een groep en interne kracht die gesterkt wordt in de missie: ‘we’re not alone!’ Schuyt vult aan: ‘ERNOP is een uniek samenwerkingsverband. Je maakt de overtuigingskracht van al die onderzoekers zichtbaar. De overtuiging te laten zien dat filantropie in de roots van dit continent zitten en dat het zichtbaar maakt hoe burgers zich met elkaar organiseren om zich in te zetten voor een algemeen belang.’

►Giving in Europe. The State of Research on Giving in 20 European Countries.
Barry Hoolwerf & Theo Schuyt (eds.). Lenthe Publishers. Amsterdam, 2017. ISBN 9789075458862
U kunt Giving in Europe als e-book en als gedrukt exemplaar bestellen. De uitgave is Engelstalig.
Bestellen? Klik hier.
 
►Giving in Europe bevat gegevens over filantropie in de volgende Europese landen:
Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Lithouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
 
♦Voor de hoofdpunten en opzet van Giving in Europe: Klik hier.
♦Wilt u alle data en alle landenrapporten, inclusief honderden tabellen en overzichten lezen? Bestel dan het complete, Engelstalige studierapport ‘Giving in Europe’: Klik hier.
♦Wilt u meer informatie over ERNOP? Klik hier.
♦Wilt u het hoofdredactionele commentaar lezen? Klik hier.
 
2/2
Page description

Over Edwin Venema

Edwin Venema is meer dan tien jaar hoofdredacteur en het gezicht van De Dikke Blauwe geweest. Sinds 1 september 2018 is hij eigenaar van zijn redactiebureau De Kopijmeester geworden en teruggetreden als hoofdredacteur. Wel blijft hij aan De Dikke Blauwe verbon... >>

gerelateerde items