Baanbrekend pioniersrapport Giving in Europe: de highlights

22 maart 2017, 23:55
Baanbrekend pioniersrapport Giving in Europe: de highlights
Baanbrekend pioniersrapport Giving in Europe: de highlights
Het studierapport ‘Giving in Europe’ komt voort uit ERNOP: een samenwerking van meer dan 200 wetenschappers uit meer dan 25 Europese landen die lid zijn van the European Research Network on Philanthropy. ‘Giving in Europe’ geeft voor het eerst inzicht in de private kracht van filantropie in meer dan twintig landen. ERNOP wordt aangestuurd door Barry Hoolwerf*, ook verbonden aan het Centrum voor Filantropische Studies van de VU in Amsterdam.
 
Door studie naar filantropie wil ERNOP vooral empirische data leveren die van invloed zijn op politieke besluitvorming, zowel op nationaal als Europees niveau. ERNOP-leden werken samen op vele onderzoeksprojecten en congresseren tweejaarlijks om kennis te delen. Het volgende ERNOP congres – ook open voor filantropieprofessionals – is dit jaar op 13 en 14 juli in Kopenhagen.
 
‘Giving in Europe’ is een eerste poging om filantropie in Europa in kaart te brengen door een schatting van bijdragen van huishoudens, fondsen, nalatenschappen, bedrijven en loterijen. De studie beoogt een ‘reframing’ van de klassieke filantropie bij met name politici en beleidsmakers die menen dat hier om een ‘pre-verzorgingsstaat fenomeen’ gaat. ‘Moderne filantropie’ gaat tegenwoordig volgens eindredacteur prof. Theo Schuyt verder dan alleen armenzorg, welzijn en onderwijs. Het omvat nu een breed spectrum van goede doelen, waaronder onderzoek, werkgelegenheidsprogramma’s, sociale ondernemingen en investeringen, maatschappelijke vernieuwing, natuurbehoud en behoud van cultureel erfgoed. Daarbij wordt filantropie gezien als zuurstof voor een democratische, pluralistische samenleving en toont ‘twee gezichten’: naast een privaat, ook een publiek profiel inzoverre er gebruik wordt gemaakt van fiscale voordelen die nationale overheden bieden om het burgerinitiatief te faciliteren.
 
‘Giving in Europe’ demonstreert dat filantropie een moderne ontwikkeling doormaakt, gebaseerd op een eeuwenoud Europees fundament. Schuyt schetst hierbij de moeilijke opdracht: overheid, markt en filantropie dienen te werken elk vanuit eigen kracht en legitimiteit voor het algemeen belang. Dominantie van geen van deze drie pijlers is wenselijk.

Highlights**

Giving in Europe bevat gegevens over filantropie in de volgende Europese landen:
Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Lithouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.


Bijdragen (in miljarden euro’s)
  1. Huishoudens:            €41,3   (47%)
  2. Bedrijven:                   €21,7   (25%)
  3. Fondsen:                     €16,8   (19%)
  4. Nalatenschappen:     €  4,8     (6%)
  5. Loterijen:                     €  2,8     (3%)
Totaal                                    €87,5
 
Landen top 5 (in miljarden euro’s, afgerond)

 
  1. Verenigd Koninkrijk:   €25,3
  2. Duitsland:                     €23,8
  3. Italië:                              €  9,0
  4. Frankrijk                        €  8,4
  5. Nederland                     €  4,4
♦*Lees ook het interview met de redacteuren van Giving in Europe, Barry Hoolwerf en Theo Schuyt: klik hier.
♦Lees ook het hoofdredactionele commentaar:
klik hier

**Wilt u alle data en alle landenrapporten, inclusief honderden tabellen en overzichten lezen? Bestel dan het complete, Engelstalige studierapport ‘Giving in Europe’: klik hier.
gerelateerde items