Een klein beetje in verwachting

27 januari 2014, 11:56
Beetje zwanger. Bestaat niet.
Beetje zwanger. Bestaat niet.
Nadat de contouren van het rapport van de Commissie de Jong vorige week al op straat lagen, is nu het integrale rapport sinds maandag 28 januari beschikbaar via onze website.

Wie het rapport leest, mag zich afvragen waarom de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) daarover zo positief is. Het systeem van ‘geconditioneerde zelfregulering’ dat De Jong c.s. schetst laat veel belangrijke vragen open over het zelfbeschikkingsrecht van een puur private sector waarin burgers tot nu toe de dienst uitmaken. We hadden al moeite met het begrip ‘geconditioneerde zelfregulering’: dat lijkt verdacht veel op ‘een beetje zwanger zijn.’

De roep om meer toezicht en hulp van de overheid betekent voor De Jong een nieuwe overheidstaak onder het ministerie van Veiligheid & Justitie: een blik ambtenaren dat de sector op eigen kosten (lees: fikse leges) mag laten opentrekken. De normen en waarden die de nieuwe dienst moeten leiden, mag de sector weliswaar zelf via een onafhankelijke stichting ophoesten, maar meer dan een dwingend advies kan het niet zijn. En wat staatssecretaris Teeven met ‘dwingende adviezen’ doet onder grote politieke druk en de roep om meer ‘law & order’, dat weten wij intussen.

We roepen de (opinion) leaders in onze sector op om hun bijdrage aan het discours te leveren. Wij faciliteren graag de discussie over het nieuwe validatiestelsel, in het bijzonder de adviezen van de Commissie de Jong. En over de vraag of dat nieuwe stelsel uiteindelijk een oplossing is voor het probleem: gaat dit het publieksvertrouwen helpen herstellen? Daar zijn zeer kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Wij kijken daarom graag, samen met alle bestuurders en opinionleaders in de sector mee naar de overwegingen en besluiten van het SBF-bestuur. U vindt dit dossier ‘Validatiestelsel’ op onze homepage. Mail ons!

Voor het integrale Rapport Commissie de Jong in 10 kernpunten: klik hier

Voor de nieuwsanalyse: Sector let op uw zaak! Klik hier

Voor het “Validatiestelsel voor dummies”: klik hier

 
gerelateerde items