ECSP-focus op vermogensfondsen in SMO-publicatie ‘Filantropie in Nederland’

20 augustus 2014, 04:00
ECSP-focus op vermogensfondsen in SMO-publicatie ‘Filantropie in Nederland’
ECSP-focus op vermogensfondsen in SMO-publicatie ‘Filantropie in Nederland’
Tijdens het SMO-congres ‘Maatschappelijk Ondernemen’ in juni (zie de videoverslagen ervan ook in deze editie) is het boek ‘Filantropie in Nederland’ gepresenteerd. Het boek gaat over de stand van zaken in de filantropie en het geven in tijd en geld, en over de behoefte aan andere, meer gelijkwaardige manieren van samenwerken tussen maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven om maatschappelijke doelen te realiseren. ECSP-directeur Michiel de Wilde (foto) schreef samen met Erasmus/ECSP-hoogleraar Lucas Meijs (tevens eindredacteur van deze publicatie) een hoofdstuk over de rol en het belang van de vermogensfondsen.

In het artikel ‘Vermogensfondsen als financier van publieke doelen‘ benadrukken De Wilde en Meijs de maatschappelijke betekenis van vermogensfondsen als een relatief klein maar bijzonder onderdeel van de civil society. Dat belang wordt aslmaar groter doordat overheden zich als subsidiegever steeds meer terugtrekken. Als zelfstandige en onafhankelijke private organisaties kunnen vermogensfondsen volgens de auteurs een unieke en waardevolle verkennende en aanjagende rol spelen bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke impact
Hoewel er nog veel traditioneel werkende ‘geeffondsen’ zijn, is de wereld van de vermogensfondsen sterk in beweging. Vooral grote en nieuwe vermogensfondsen willen ‘maatschappelijke impact’ realiseren. Zij richten zich op maatschappelijke verandering, zijn geïnteresseerd in innovatieve en bestendige oplossingen en willen als partners samenwerken en leren. Voor maatschappelijke organisaties zijn vermogensfondsen daarmee belangrijke potentiële samenwerkingspartners, ook in het krachtenspel tussen de massieve overheid en de veelstemmige civil society. Om financiering te verkrijgen moeten maatschappelijke organisaties zich goed inleven in de vermogensfondsen om hun doelstellingen en werkwijze te begrijpen, aldus De Wilde en Meijs.

Profielschets
De Wilde: ‘Aan ECSP was gevraagd een algemene profielschets van vermogensfondsen te schrijven, vanuit de gedachte dat (kleinere) maatschappelijke organisaties nog onvoldoende de weg vinden naar deze voor hen mogelijk zeer interessante partners. De tekst reflecteert het aangescherpte profiel van ECSP als kennis- en leercentrum dat zich ten doel stelt bestaande en startende Europese vermogensfondsen te ondersteunen en stimuleren bij het realiseren van hun maatschappelijke ambities.’

Programma voor vermogensfondsen
Volgens De Wilde werkt ECSP momenteel hard aan een nieuw activiteitenprogramma dat zich nadrukkelijk richt op de vragen en behoeften van vermogensfondsen. In dat kader doet het centrum praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt het opleidingsprogramma’s en biedt het aanvullende adviesdiensten. De Wilde: ‘ECSP wil steeds meer als brug gaan fungeren tussen de praktijk en de wetenschap en zich ontwikkelen tot een ‘filantropische kenniswerkplaats’ waar academici samenkomen met bestuursleden, directeuren en seniormedewerkers van vermogensfondsen om met en van elkaar te leren. Op 27 t/m 29 augustus organiseren we bijvoorbeeld weer de driedaagse internationale EFC / ECSP Summer Academy voor leden van het European Foundation Centre, met dit keer nieuwe modules over ‘risk management’ en ‘social experiments’. Ook verzorgt ECSP in 2014/2015 voor de tweede keer de postacademische opleiding ‘Besturen van filantropische fondsen’ samen met de Werkgroep Filantropische Studies van Vrije Universiteit Amsterdam’.

Een preview van het boek ‘Filantropie in Nederland’ is beschikbaar op de website van Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), waar het boek tevens besteld kan worden. ISBN: 978-90-6962-247-7.
gerelateerde items