"De Toekomst': 10 waardevolle adviezen over telemarketing

26 februari 2020, 06:00
"De Toekomst': 10 waardevolle adviezen over telemarketing
"De Toekomst': 10 waardevolle adviezen over telemarketing
Strijdbaar! Dat is het woord dat bij mij opkomt na het bijwonen van een bijeenkomst over het advies van een werkgroep ‘telemarketing’ van het initiatief De Toekomst van Fondsenwerving bij Stichting Vluchteling op 13 februari. Deze beweging zet zich in om de donateur (weer) centraal te stellen en daarmee de fondsenwerving sterker te maken voor de toekomst. Dat is op zichzelf al strijdbaar, maar bij dit onderwerp is die houding ook echt nodig, want er zijn de nodige bedreigingen van de wereld om ons heen en met name de politiek. Deze bijeenkomst is er niettemin in geslaagd om duidelijk te maken waarom dit wervingskanaal voor goede doelen relevant is en behouden zou moeten blijven.

Tien punten

Het advies zelf bestaat uit tien punten en is heel erg gericht op kwalitatief goed handelen met respect voor de donateur. Geen rocket science, maar wel heel erg to the point en gezond verstand. Hoe ga je om met je donateurs, met de bellers die ook ambassadeurs van je organisatie zijn, volg zorgvuldig op en leer van de reacties?

►Lees het advies: klik hier

Het is een helder verhaal en een soort handleiding voor de fondsenwerver hoe goed met dit middel om te gaan. 

Nieuwe telecomwet komt eraan

Maar er was meer dan dat: een goede uitleg van huidige en toekomstige wet- en regelgeving door Patrick Jordens van DMCC, specialist in compliance, vooral voor commerciële partijen. Hij aarzelde niet om te beginnen met de opmerking dat juist die partijen (bijvoorbeeld energie- en telecombedrijven) voor erg veel irritatie bij de consument hebben gezorgd en dat dit kleeft aan het medium telemarketing. De non-profit sector doet het meestal veel zorgvuldiger, maar heeft er wel van te lijden. De politiek zit heel erg op de lijn van: toestemming geven, maar de burger zit daar niet op te wachten en is ‘toestemmingsmoe’ (cookies!). De branche heeft gewerkt aan zelfregulering met een aantal maatregelen om de irritatie te verminderen, maar de nieuwe telecomwet komt eraan. Zijn advies aan onze sector is: denk vast na over een strategie en voer die uit!

Twee koepels strijden

De brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland hebben de handen ineengeslagen en op dit gebied zou dat al eens vruchten kunnen afwerpen want zij zetten zich gezamenlijk in voor een uitzonderingspositie in de nieuwe wet voor de goede doelensector. Staatssecretaris Keijzer wil die uitzondering vooralsnog niet geven, dus er is een goede lobby nodig richting de Tweede Kamer. Christine van Blitterswijk van Goede Doelen Nederland presenteerde wat eerste resultaten van een onderzoek onder 128 goede doelen over de kanalen van fondsenwerving. Driekwart van de goede doelen vindt het negatief als bellen alleen nog maar mogelijk is na toestemming (‘opt-in’) en de meeste zullen andere kanalen zoeken om te werven, zoals social media, direct mail, huis-aan-huis en straatwerving.

Wie is de afzender?

Er zit ook nog onderzoek naar opinies en perceptie van de Nederlandse bevolking in de pijplijn, aldus de volgende spreker, Marc Petit van Nederland Filantropieland. Hij stelde voor om de politiek meer fundamenteel te bevragen over de positie van goede doelen. Mogen we straks niet meer iemand bellen die eenzaam is, omdat deze persoon geen toestemming heeft gegeven? Onze sector is ontstaan uit initiatieven van burgers die elkaar willen helpen. Wij komen op voor mensen die niet zelf om hulp kunnen vragen, of bijvoorbeeld de natuur, waarvoor dat nog sterker geldt. De boodschap van de overheid is nu: als u gebeld wordt is dat irritant, zonder onderscheid te maken naar de afzender. 

Campagne

De brancheorganisaties gaan een campagne ontwikkelingen om duidelijk te maken waarom we aan het publiek vragen om te geven. Ik juich dat ten zeerste toe. Zonder vragen wordt er niet gegeven en zonder middelen worden allerlei maatschappelijke problemen niet aangepakt. Goede doelen kunnen hun werk niet doen als de kanalen om te werven steeds meer worden afgesloten. Wie voorstander is van een participatiemaatschappij zou dat in het achterhoofd moeten houden en als dat niet gebeurt: er voortdurend en met kracht op gewezen moeten worden. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd!
►Wilt u meer bijdragen lezen van DDB-Expert Onderzoek Marc Wortmann? Klik hier.
gerelateerde items