Toon alles (2)
Edwin Venema

Het pragmatisme van Van Stokkom wil niet zeggen dat hij geen ruimte biedt aan contemplatie en studie. Dat bewijs levert jij als lid van de Adviesraad van het in Washington zetelende Evidence Action: deze organsiatie doet gedegen wetenschappelijk onderzoek naar methodieken en interventies die goed kunnen werken. Van Stokkom: 'Daar stopt het bij veel denktanks en organisaties dan. Blijft in de lucht hangen, maar wij stoppen hier niet. We kijken hoe we die succesvolle methodieken kunnen implementeren en opschalen.'
 
De kwaliteit van leven van andere mensen proberen te verbeteren leidt onveranderlijk tot vele dilemma's, die Van Stokkom ook aanduidt als de 'triage-problematiek': je kunt niet alle problemen tegelijk oplossen en dus moet je keuzes maken. De basis daarvoor is lang niet altijd een objectieve. Van Stokkom: 'De keuzes zijn in de praktijk bijna altijd subjectief. En dat is misschien maar goed ook. De een zal zich storten op lange termijnproblemen, de ander juist op de problemen van het hier en nu. In alle gevallen staat het voor mij vast dat je nooit kunt ontwikkelen en veranderen vanuit de gedachte dat wij dat allemaal moeten leiden en sturen. Dat is extreem tricky. Je zult moeten praten met de mensen bij wie je gaat interveniëren: wat willen zij?'
 
'Doendenkers' is, kortom, een voortreffelijke omschrijving van Van Stokkoms filosofie, die ook leidend zal zijn bij de adviezen die hij de (hoofd)redactie van De Dikke Blauwe gaat geven voor onderwerpkeuzes en invalshoeken. Van Stokkom: 'Sommigen denken aan doemdenker, omdat ik vaak nogal tegendraadse opvattingen debiteer, maar leuker vind ik de variatie op de Engelse uitdrukking 'consider it done'. In doendenken-taal wordt dat: 'Consider it...Done!'
 
2/2
gerelateerde items