Dag van de Filantropie 2012: Over terugtrekkende overheid en diploma

10 mei 2012, 06:59

AMSTERDAM (10 mei) - In een goedgevuld ABN Amro-Auditorium te Amsterdam vond vorige week donderdag de Dag van de Filantropie plaats. Verschillende sprekers stonden stil bij het thema ‘Overheid en filantropie: elkaar kennen, ontmoeten, versterken’. Ook ontvingen enkele tientallen geslaagden van de VU en Hogeschool Windesheim deze middag hun diploma's en certificaten.

Door Bert Sleijster en Edwin Venema

Steven van Eijck, voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF, foto), schetste als eerste spreker het belang van de niet meer weg te denken filantropiesector voor de Nederlandse samenleving. De diversiteit van die sector is bepaald nog niet doorgedrongen tot het Binnenhof, volgens Van Eijck. Voor de overheid is het zaak die te respecteren en privaat geld haar eigen ruimte te laten behouden. “Bewindspersonen moeten leren dat consultatie van onze sector usance wordt, zoals nu (Van Eijck sprak aan de vooravond van het Catshuisakkoord), nu het weer oppassen is met de giftenaftrek! Mijn advies: sector, blijf alert op het kortetermijndenken van de overheid”, aldus de oud-staatssecretaris van Financiën Van Eijck uit het kabinet Balkende I.

Toenemend belang vrijwilligerswerk
Lucas Meijs, professor Strategic Philanthropy en Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, wees op afnemende financiering vanuit overheidsfinanciën en het toenemende belang van vrijwilligerswerk en goede doelen voor de Nederlandse samenleving. In dat kader vroeg hij zich af met welke recht een instituut een beroep mag doen op collectieve overheidsgelden, wanneer ze niet in staat is commitment en financiering van private bronnen te verkrijgen.

Kwaliteitskeurmerk
Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie aan de VU te Amsterdam en Arthur Offers, voormalig directeur van VSB-Fonds, schetsten beiden het belang van door de filantropische sector erkende opleidingen. Volgens Schuyt en Offers worden studenten daar voorbereid op een toekomstige functie als beginnend professional en moet het behaalde diploma hiervoor een kwaliteitskeurmerk zijn.

Steeds meer vraag
Er is steeds meer vraag naar filantropische opleidingen. De VU biedt verschillende post-academische opleidingen Filantropie aan en Hogeschool Windesheim biedt naast de minor Fundraising Grantmaking & Sponsoring sinds najaar 2011 in vijf modulen onderdelen uit deze reguliere hbo-minor FG&S aan voor extern geïnteresseerden. De eerste elf geslaagde cursisten ontvingen tijdens de Dag van de Filantropie de behaalde certificaten. Ook geslaagden van de minoropleiding FGS en Jong Bestuurstalent mochten hun diploma’s in ontvangst nemen.

Geslaagden
Hogeschool Windesheim – certificaat Fundraising Grantmaking & Sponsoring (hbo-studenten, zowel minor FG&S1 als FG&S2 succesvol afgerond)
Daphne Toussaint
Ingrid Geerst
Manon Wagena
Nicole Hemme
Jildou Munder

Hogeschool Windesheim – certificaat (één/meerdere) modulen Fundraising Grantmaking & Sponsoring (cursusaanbod FG&S van Windesheim najaar 2011)
Monique ter Beeke, Centrum Coördinator Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid
Ellen Geerts, Relaties Zakelijke Markt en Evenementen Odeon De Spiegel Theaters Zwolle
Marianne Jungeling, geïnteresseerde/fondsenwerver in spé
Louise Schijf, Communicatieadviseur Trias Jeugdhulp
Pieter Brands, Adviseur Brands Fondsenwerving & Consultancy
Eelke Kingma, geïnteresseerde/fondsenwerver in spé
Maarten van de Fliert, Communication Manager Stichting Care
Jeanine van Dalen, Medewerker Marketing & Communicatie Kunstencentrum Muzerie
Martien van Liefland, Fondsenwerver Centraal Museum Utrecht
Cindy Boerema, Kwartiermaker Stichting Focus
Tiemen de Jong, Medewerker Fondsenwerving Brands Fondsenwerving & Consultancy

Gecertificeerden VU - 2011 voorjaar
Michael Bruyn
Hermar Jansen
Andrew Mackay
Ferry Meijer
Thiadrik Osinga
Ryan Ramdien
Natalie van Riet
Erik Sengers
Mirna Smit

Gecertificeerden VU - 2011 najaar
Andrea Davina
Roland Engbersen
Jan Willem Reijrink
Bernard Schipper
Marlijn Winkelman

De Dag van de Filantropie is een gezamenlijk initiatief van VU-Center for Philanthropic Studies en Hogeschool Windesheim Zwolle (Fundraising Grantmaking & Sponsoring, FGS).

gerelateerde items