Cursus Fundraising Grantmaking & Sponsoring ook voor niet-HBO

8 september 2011, 06:59
AMSTERDAM (8 september) - Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat dit najaar weer van start met het Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) programma. Sinds kort worden modulen uit het programma ook aangeboden voor externen. De cursus start in november en er zijn nog plaatsen beschikbaar.


Eerste opleiding voor fondsenwervers

Windesheim begon in 2008 met het aanbieden van de minor en was daarmee de eerste hbo-opleiding in Nederland voor sponsor- en fondsenwervers en fondsentoekenners. Pionier Bert Sleijster stond aan de wieg van het project. "We hebben samen met de VU twee jaar gedaan over de ontwikkeling van de inhoud van de opleiding", zegt Sleijster. "Daarbij hebben we nauw samengewerkt met partijen uit de sector. Het resultaat bestaat uit twee halfjaarlijkse studieprogramma's: FG&S 1 en FG&S 2. In het begin bestond er wat schroom onder de studenten en hadden we niet zoveel aanmeldingen. Ze kozen vaak liever voor vertrouwde minoren als Reclamebureau of Zelfstandig Ondernemen. Na ongeveer anderhalf jaar kwam er groei en waren er ook studenten van andere hogescholen die zich aanmeldden."


Certificering

Vorig jaar kreeg de eerste groep van zeven studenten hun diploma uitgereikt na afronding van beide studieprogramma's. "We streven momenteel naar certificering van de opleiding. Een certificaat vanuit de sector neemt de schroom bij studenten weg en geeft vertrouwen. We hebben daarvoor een verzoek neergelegd bij de SBF, maar dat heeft helaas nog tot niets geleid. Maar, wie weet?"


Gastdocenten uit de praktijk

De sector biedt veel ondersteuning aan de opleiding. "We hebben regelmatig gastdocenten uit het werkveld, zowel van fondsenwervers als van vermogensfondsen. Daarnaast nemen we ook echt een kijkje in de praktijk door op bezoek te gaan bij fondsen en instellingen. Zo gaan we in oktober met studenten naar Brussel om onder meer het EFC, de NEF en de Koning Boudewijn Stichting te bezoeken."


Extern aanbod

Het enthousiasme bij hbo-studenten neemt toe, maar Sleijster zag ook interesse van niet-studenten. "Voor bijvoorbeeld mensen in ondersteunende functies in de filantropische sector, zowel bij fondsenwervende instellingen als bij de vermogensfondsen, kan de opleiding heel interessant zijn. Maar ook voor wie werkzaam is bij de overheid of in de politiek. Voor deze geïnteresseerden hebben we nu een extern aanbod. Vanaf dit najaar bieden we voor deze groep vijf modulen uit het FG&S-curriculum aan: Filantropie, Projectaanvraag schrijven en beoordelen, Communicatie, Charitymarketing en Sponsoring."


Professionals zijn nodig

Volgens Sleijster is de cursus juist nu interessant. "Er wordt steeds meer een beroep gedaan op professioneel opgeleide hbo-ers in de goede doelensector. De overheid stoot taken af die door instellingen in de private sector worden overgenomen en deze sector vraagt creativiteit en professionele aansturing op het charitatieve vlak. De professionals die zij nodig hebben, worden door ons opgeleid."


Meer informatie en inschrijving

Deelname aan het externe aanbod is nog mogelijk. De modules starten in november en december en de cursus wordt gegeven op dinsdag en woensdag aan het begin van de avond. Voor meer informatie staat er een flyer op de website van Windesheim.
gerelateerde items