Contouren validatiestelsel begin 2015 bekend

10 december 2014, 04:00
Contouren validatiestelsel begin 2015 bekend
Contouren validatiestelsel begin 2015 bekend
Het zal tot begin 2015 duren voordat alle leden van suprakoepel SBF zich hebben uitgesproken over de hoofdlijnen van het nieuwe validatiestelsel filantropie. In zijn Kamer-brief van 17 oktober nodigde staatssecretaris Teeven van V&J de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie uit om voor het einde van het jaar te komen met concrete voorstellen voor code, normstelling, toezicht en publieksinformatie binnen het nieuwe stelsel. Die deadline wordt niet gehaald, omdat de ledenraadplegingen van VFI, FIN, IF en kerken dan nog niet volledig zijn afgerond.

Gosse Bosma (foto), directeur van SBF, benadrukt desgevraagd dat de zorgvuldigheid van de consultatierondes over de architectuur van het nieuwe validatiestelsel voorop staat. ‘In de tussentijd liggen de voorbereidingen overigens niet stil. Zo zijn we als SBF niet alleen voortdurend in contact met onze leden, maar bijvoorbeeld ook met het CBF’, aldus Bosma.

‘Het jaar 2015 is sowieso een overgangsjaar voordat in 2016 het nieuwe stelsel van kracht wordt en de opgestelde normen algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Laten we er dus zeker voor zorgen dat de vaart in het project blijft zitten, gebruikmakend van een unieke mogelijkheid om als sector belangrijke stappen te zetten, maar wel met behoud van zorgvuldigheid en met begrip voor de wensen van onze leden.’
gerelateerde items