CBF’s glasnost

3 juli 2014, 04:00
Indrukwekkende comevack van gesloten bolwerk CBF.
Indrukwekkende comevack van gesloten bolwerk CBF.
‘Monopoliegedrag’, ‘misplaatste arrogantie’, ‘te weinig aandacht voor kleine fondsenwervers’, ‘te weinig aandacht voor impact’, ‘schoothondje van de VFI’… Kritiek op toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving vanuit de sector is niet nieuw, maar ook van buiten groeide de weerstand de laatste jaren. In de recente voorstellen van Commissie De Jong voor een nieuw validatiestelsel wordt het CBF pijnlijk genegeerd. De ‘perfect storm’ van de ‘oude dame’ onder de toezichthouders leek begin dit jaar compleet door het wegvallen van zowel directeur Adri Kemps, als voorzitter Joan de Wijkerslooth. Beiden werden door ziekte geveld.
Onder grote druk wordt alles echter vloeibaar. En de wal keert menig schip. Samen met een kernbestuur onder leiding van Jaap Nawijn, zette interim-directeur Dedan Schmidt vanaf maart een radicaal andere koers in. Het CBF zocht haar stakeholders op om te luisteren, en blijft dat de komende weken doen door middel van ‘Dialoogsessies’. Na de zomer moet er een helder advies komen over de rol die het CBF voor zichzelf ziet in een nieuw validatiesysteem.
Deze politiek van ‘glasnost’ lijkt de enige, adequate reactie van het CBF om de overduidelijk verstoorde relatie met haar stakeholders weer te herstellen. Dat wil zeggen: toezicht vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.
Daarbij is het belangrijk dat de sector dat toezicht zoveel mogelijk zelf blijft organiseren. Een ‘verstatelijking’ van dat toezicht in het kader van een nieuw validatiesysteem, is een volkomen verkeerde beweging. Als de glasnost helpt om weer een sterk, transparant en een breed gedragen ‘eigen’ toezichthouder te laten ontstaan, dan juichen wij de perestroika van het CBF zeer toe. We zullen dat proces kritisch voor u blijven volgen.

P.S.: Lees het interview met CBF interim-directeur Dedan Schmidt: klik hier.
gerelateerde items