Toon alles (5)
Lucas Hendricks

Buitenland trends: Europa klopt op de voordeur

22 februari 2007, 08:59
De EU bemoeit zich steeds meer met onze sector. Dit vooral om vrij verkeer van kapitaal tot stand te brengen. Bovendien wordt de sector geconfronteerd met discriminatoire bepalingen. Maar ook voor de BTW wordt de EU voor fondsen steeds belangrijker. Het vorig jaar opgerichte DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe) en het European Foundation Centre (EFC) wijdden aan deze thematiek kort geleden een aantal interessante bijeenkomsten.


DAFNE is vorig jaar formeel opgericht en is een samenwerkingsverband aangegaan met het EFC waar het secretariaat is belegd. Het Netwerk omvat een groot aantal landelijke koepels van (vermogens-) fondsen en zogenaamde Donors Fora in Centraal en Oost-Europa. Doelstellingen zijn onder meer de uitwisseling van kennis en ervaring, gemeenschappelijke projecten, data-research en lobbying. DAFNE komt twee keer per jaar bijeen; één keer samenvallend met de grote jaarlijkse EFC Conferentie en tussendoor in de winter op uitnodiging van een van de leden. In januari 2006 was de FIN gastheer in Den Haag.

Gastheer dit jaar was de Council of Finnish Foundations in Helsinki, met als mede-sponsoren het Finse Cultuur Fonds en het Uitgeversconcern Sanoma.

 


Er waren twintig deelnemers uit veertien landen aanwezig. De onderwerpen waren onder meer:

- de invloed van de Europese regelgeving op de nationale wetgeving m.b.t. fondsen,

- "branding" of public organisations,

- corporate foundations,

- ontwikkelingen Centraal- en Oost-Europa

- toekomstige actieplannen.

 


Jan Scherphuis (voorzitter FIN) hield voor DAFNE een presentatie over de EU regelgeving. Hierbij kaartte hij onder andere de Stauffer-case aan waarbij er bronheffing plaatsvond bij rente inkomsten van een binnen de EU, maar buiten het bronland, gevestigde foundation. Bronheffingen en vooral dividendbelasting zijn nog steeds een groot probleem. Discriminatoire bepalingen voor wat betreft buitenlandse foundations zijn ook nog steeds aan de orde aan de dag. De EFC en ook DAFNE zullen de druk opvoeren in Brussel en de individuele EU staten.

Nederland loopt sinds de nieuwe ANBI regeling duidelijk voorop waar het gaat om de feitelijke vestiging van de ANBI. In vele andere EU landen verkrijg je nog steeds alleen maar belastingvoordelen indien je in dat land gevestigd bent.

 


Bij een EFC presentatie over EU regelgeving werd ook gesproken over de huidige BTW regelgeving en gewenste veranderingen. Belangrijkste is dat foundations gezien worden als eindgebruiker. Dit betekent dat foundations geen ondernemer zijn in de zin van de omzetbelasting en daarom in rekening gebrachte BTW niet kunnen aftrekken. Een grote kostenpost, die gezien de ambitie van de EU voor een verdere verhoging naar 25% tot aanzienlijke implicaties kan leiden. De meest ideale oplossing zou zijn dat Foundations wel als BTW ondernemer aangemerkt worden. De eventuele belaste omzet zou dan tegen een sterk gereduceerd tarief moeten worden belast en alle voorbelasting zou in aftrek gebracht moeten worden, waardoor per saldo meer overblijft voor de uiteindelijke doelstellingen van de foundations. Binnen de huidige EU regelgeving zou dit nu ook al geoorloofd zijn. In bepaalde EU landen (Engeland, Duitsland, België en Denemarken) zijn voor foundations daarom eigen BTW teruggave mogelijkheden bedacht. Een generale EU mogelijkheid lijkt nog ver weg. Tevens mogen inkomsten van giften niet als belaste BTW omzet worden aangemerkt.

 


Het blijft vreemd dat giften voor ANBI's nu niet meer belast zijn, maar dat via de achterdeur BTW moet worden betaald over de kosten. Als het Europees nog een lange weg is, kunnen de toekomstige ANBI's dan geen gunstig BTW regime afdwingen? Werk aan de winkel voor de SBF.
 

gerelateerde items