Bestuur SBF pal achter bezoldiging Van Eijck

19 september 2013, 04:00
Bestuur SBF pal achter bezoldiging Van Eijck
Bestuur SBF pal achter bezoldiging Van Eijck
In een reactie op de website van de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) weerspreekt het bestuur resoluut beschuldigingen over ‘belangenverstrengeling’ aan het adres van haar voorzitter Steven van Eijck. De reactie volgt op  een artikel in de Volkskrant van 12 september waarin betalingen aan Van Eijck voor strategisch advies worden betiteld als ‘discutabel’. Het bestuur vindt niet dat de betaling strijdig is met de eigen statuten of met de ANBI-regeling, waaronder de SBF valt.

De vergoeding die Steven van Eijck kreeg voor zijn strategische advieswerk voor de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (in totaal 52.500 euro over 2011 en 2012) – gepubliceerd in de Jaarreking 2012 - wordt door de Volkskrant ‘discutabel’ genoemd omdat Van Eijck ook onafhankelijk voorzitter van de SBF is. Hierdoor zou sprake zijn van ‘belangenverstrengeling’ en strijdigheid met de voorwaarden voor een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

‘Met deze constructie is niks mis’
Van Eijck weerspreekt deze aantijging met klem in het Volkskrant-artikel: ‘Het vijfkoppige bestuur en de directeur hebben me gevraagd enige processen te ondersteunen. Ik doe het niet voor het geld, maar vind het zuiver dat ervoor betaald wordt. Als natuurlijk persoon ben ik voorzitter, als organisatie Van Eijck Fiscaal BV heb ik een los gesloten contract. Zelfs de Belastingdienst weet dit. Met deze constructie is niks mis.’

Transparante vermelding
Van Eijck wordt in deze visie bijgevallen door zijn bestuur, dat een verklaring uitgaf op de website van de SBF. Vice-voorzitter Rien van Gendt: ‘Het bestuur van de SBF heeft in 2011 op verzoek van de overheid een onafhankelijke voorzitter benoemd, de heer Van Eijck. Het bestuur heeft de heer Van Eijck gevraagd om naast zijn bestuurlijke rol uitvoerende werkzaamheden te verrichten voor de SBF. Er is een zorgvuldige scheiding gemaakt tussen bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden. De bestuurlijke werkzaamheden zijn onbezoldigd. De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door Van Eijck Fiscaal BV op basis van een alleszins proportioneel tarief. De getroffen regeling verdraagt zich volstrekt met de ANBI-regelgeving. De bezoldiging van uitvoerende werkzaamheden door Van Eijck Fiscaal BV is transparant vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening van de SBF.’

Kritiek op CBF
De verklaring van het SBF-bestuur bevat ook nog een kritische noot voor Adri Kemps. De CBF-directeur werd door de Volkskrant benaderd voor een toelichting. Kemps werd geciteerd: ‘Bestuursleden van goede doelen met het CBF-keurmerk mogen zelf geen betaling als bestuurslid ontvangen. Want dat is belangenverstrengeling’.
De SBF in haar verklaring: ‘De opmerkingen van de directeur van het CBF zijn voor zijn rekening. Zijn opmerkingen hebben ons verbaasd, omdat de heer Kemps als geen ander weet dat op de SBF de ANBI-regels van toepassing zijn en niet de door het CBF opgestelde keurmerkcriteria voor fondsenwervende instellingen.’

Adri Kemps hierover desgevraagd: ‘Ik heb aan de Volkskrant duidelijk aangegeven dat mijn uitspraken gelden voor Keurmerkhouders, niet voor organisaties als de SBF, die als koepelorganisatie geen fondsenwervend goed doel is.’

Geraakt door de aantijgingen
Steven van Eijck wilde niet nader op de zaak ingaan, maar ingewijden bevestigen dat de SBF-voorzitter, die de drijvende kracht was achter het convenant ‘Ruimte voor geven’ met de overheid, erg geraakt is door de aantijgingen. SBF-directeur Ronald Zoutendijk in de Volkskrant over de bezoldiging van Van Eijck: ‘Het is geen beslissing van hem, maar van het bestuur. De rest van het bestuur heeft hem juist gevraagd. Hij is staatssecretaris van Financiën geweest en heeft een groot netwerk. Het gebeurt in alle openheid en transparantie. Het is eigen geld - we zijn geen fondsenwerver - en het is een goede besteding. Die man is zijn gewicht in goud waard.’

Volgens Zoutendijk declareert Van Eijck Fiscaal ‘gemiddeld acht uur per week’. ‘Maar in praktijk werkt hij veel meer’, aldus de SBF-directeur. ‘Hij doet het niet voor het geld. Hij is een gedreven man, die hier vanuit zijn idealen bezig is. Als hij zou willen cashen, zou hij wel wat anders hebben gedaan.’

Voor de SBF-verklaring: klik hier.
Voor de SBF-Jaarrekening 2012: klik hier.
gerelateerde items