Toon alles (2)

Schuldig
Tijdens het event wordt ook duidelijk dat iedereen aannames heeft over armoede en mensen in armoede. De makers van de documentaire Schuldig, Sarah Sylbing en Ester Gould, brengen goed in beeld hoe zij daarmee omgingen. Ook zij begonnen met het idee dat een kind in armoede geen zakgeld heeft, geen cadeau’s krijgt of een dagje naar de dierentuin gaat. Ze volgden een tijd lang de achtjarige Giovanni en zijn familie en leerden dat armoede er soms heel anders uit kan zien.
 
Agendering en pleitbezorging
De lokale context en het kennen daarvan is van groot belang voor het uitvoeren van de projecten, het strategisch plannen daarvan en de effectiviteit ervan. Per gemeente zijn er grote verschillen in de bestaande structuren, de flexibiliteit van de regelgeving en van het werken aan armoede problematiek van ambtenaren. Kunnen fondsen hierin meer de aanjager worden door bijvoorbeeld agendering en pleitbezorging? En moeten ze dan met gestrekt been druk zetten op bestaande structuren en regelgeving of juist door samenwerking pleiten voor verandering en verbindingen creëren?
 
Hoe nu verder?
Een aantal punten wordt genoemd waarop concreet verder gewerkt kan worden aan een betere toekomst. Zoals het sociaal leenfonds dat in Zoetermeer (SUNZ) goed werkt en een samenwerking is tussen gemeenten en SUNZ. Dit zou landelijk ingezet kunnen worden. Ook werd een Borgfonds genoemd dat zich juist landelijk zou gaan richten op de mensen die al in de schuldsanering zitten en ervoor zorgt dat de schulden niet heel snel veel hoger oplopen. Beide initiatieven zouden de samenleving op korte en lange termijn veel geld kunnen besparen. Daarnaast zouden juist fondsen deze initiatieven verder kunnen helpen om te testen of het werkt en te laten zien dat het werkt.
 
ECSP kan als kenniscentrum een rol kunnen in het samenbrengen van verschillende fondsen en van diverse expertises. Het kan een coördinerende rol nemen in het actief verder brengen van de filantropische sector op het gebied van armoedebestrijding door de diepte in te gaan op een aantal specifieke problemen die uit de sector naar voren komen. Hiernaast zou ECSP inspiratiesessies of workshops voor de sector kunnen organiseren die zich richten op het samenbrengen van verschillende actoren, het specifiek verder werken op het gebied van armoede problematiek en de rol van fondsen, en workshops om bepaalde capaciteiten te versterken.
 
Deelnemers aan het Armoede Learning Event:
Kansfonds, Fonds 1818, Haella Stichting, IDEM Rotterdam, Van Beek-Donner Stichting, Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Deltaport Donatiefonds, Gemeente Den Haag, Schuldenlab 070, Web Memorial Trust, Erasmus Universiteit, Stichting Urgente Noden Zoetermeer, Karuna Foundation, Equip WorldWide, Rabobank Foundation, Unicef, Ravesteijn Fonds, VPRO HUMAN, De Verre Bergen, RCOAK, Augeo, Dioraphte, Gebiedscommissie Delftshaven, Stichting Urgente Noden Haarlem, Fonds Schiedam Vlaardingen, Adessium Foundation, Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, Stichting Azul, Instituut GAK, Augeo, Hogeschool van Amsterdam, SUN NL, Delta Lloyd Foundation, Stermerding Philanthropy Services, learn2change2learn. 
2/2
gerelateerde items