Zoutendijk wordt directeur van SBF

21 augustus 2012, 09:03
Zoutendijk wordt directeur van SBF
Zoutendijk wordt directeur van SBF
Ronald Zoutendijk wordt vanaf 1 september directeur van de Samenwerkende Brancheorganisaties (SBF). Naar verwachting zal de SBF ook nog worden versterkt met een projectmedewerker.

Zoutendijk (1956), die een groot aantal maatschappelijke functies vervult en onlangs een gooi deed naar het CDA-voorzitterschap, verving sinds 15 juni de onlangs vertrokken secretaris Wouter Buwalda. De benoeming is fulltime en geldt voor de duur van een jaar.

Projectmedewerker
Naar verwachting zal binnenkort ook een projectmedewerker worden aangesteld, die zich gaat bezighouden met de implementatie van de - op 30 augustus aanstaande bekend te maken - afspraken tussen overheid en SBF over toezicht en verantwoording in de filantropie. Deze projectmedewerker zal vanuit de overheid worden gefinancierd.

Financiering
Hoe de benoeming van een fulltime directeur wordt gefinancierd is nog niet duidelijk. In de SBF (in 2006 opgericht om de maatschappelijke rol en betekenis van filantropie binnen Nederland te bevorderen) werken vier koepels samen: de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), IF (brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals), VFI (brancheorganisatie van landelijk wervende goededoelenorganisaties) en de kerken die samenwerken in het Contact in Overheidszaken. Deze vier droegen in 2011 de kosten van de SBF, die volgens haar Jaarverslag 2011 140.000 euro bedroegen. De grootste donor was VFI (49 procent), terwijl IF, FIN en CIO elk 17 procent van de kosten voor hun rekening namen. Hieruit werden onder andere onafhankelijk voorzitter Steven van Eijck (1 dag per week) en een secretaris (2 dagen per week) bekostigd.  SBF heeft tot op heden nog geen Jaarrekening gepubliceerd.
gerelateerde items