Wereld Vluchtelingendag: uitdagingen liggen buiten NL, ook voor fondsen

21 juni 2018, 06:00
Saskia Baar (UNHCR): 'Ons streven is dat burgers, fondsen en bedrijven net zo actief worden voor vluchtelingen buiten Nederland als daarbinnen.'
Saskia Baar (UNHCR): 'Ons streven is dat burgers, fondsen en bedrijven net zo actief worden voor vluchtelingen buiten Nederland als daarbinnen.'
door Saskia Baar*
 
99,8 procent van alle mensen op de vlucht bevindt zich buiten Nederland. Steun voor de kwetsbaarsten onder hen kan en moet beter, betoogt Saskia Baar, Hoofd Private Sector Partnerships van UNHCR, in een ingezonden stuk voor De Dikke Blauwe: 'Ons streven is dat burgers, fondsen en bedrijven net zo actief worden voor vluchtelingen buiten Nederland als daarbinnen.'
 
Woensdag 20 juni was het Wereld Vluchtelingendag. Elk jaar brengt UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, nieuwe cijfers uit over het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is voor oorlog, geweld of onderdrukking. Dit aantal is voor het zesde jaar op rij gestegen. 68,5 miljoen mannen, vrouwen, en kinderen zijn op de vlucht. Van hen bevindt 99,8 procent zich buiten Nederland. Maar liefst 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen door ontwikkelingslanden. 
 
Vandaag brengt UNHCR het Global Trends Reportuit met daarin de laatste cijfers over vluchtelingen wereldwijd. Die liegen er niet om: het aantal mensen dat moest vluchten is opnieuw gestegen en breekt met 68,5 miljoen alle eerdere records. Elke twee seconden slaat iemand op de vlucht om te overleven, iedere dag weer. UNHCR en haar partners staan voor de enorme taak om al deze mensen, waar ook ter wereld, op te vangen, te beschermen, en te ondersteunen bij het opnieuw opbouwen van hun leven.
 
85 procent van alle mensen op de vlucht wordt opgevangen door ontwikkelingslanden
Het zijn veelal de armste landen die de meeste mensen op de vlucht opvangen. Het afgelopen jaar werd 85 procent van alle vluchtelingen opgevangen door ontwikkelingslanden. De uitdagingen bij de vaak langdurige opvang van mensen op de vlucht zijn enorm. Ondanks de gastvrijheid van overheden en lokale gemeenschappen is de vraag naar basisvoorzieningen zoals onderdak, voedsel en onderwijs simpelweg te groot. Dat betekent bijvoorbeeld dat slechts 61 procent van de gevluchte kinderen naar school kan. 
 
Hartverwarmende steun binnen Nederland
Fondsen, bedrijven en maatschappelijke organisaties laten zich de afgelopen jaren van hun beste kant zien als het gaat om de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland. In een gepolariseerd debat nemen zij stelling voor vluchtelingen en ondersteunen ze lokale initiatieven. Zonder af te willen doen aan de relevantie van het vergoten van steun en draagvlak voor opvang van vluchtelingen binnen Nederland, zien wij echter dat de grootste uitdagingen juist ver buiten Nederland te vinden zijn. 
 
Verbreed de focus: maak verschil daar waar dit het hardste nodig is
Ons streven is dat burgers, fondsen en bedrijven net zo actief worden voor vluchtelingen buiten Nederland als daarbinnen. Hulp voor de meest kwetsbare vluchtelingen kan en moet beter. Effectieve hulp aan vluchtelingen betekent daar helpen waar de nood het hoogst is. Juist in gebieden waar behoefte is aan de meest basale voorzieningen, liggen kansen om een groot verschil te maken voor mensen op de vlucht. 

Bijvoorbeeld in Ethiopië. Voor kinderen op de vlucht is in daar de kans 20 keer zo groot dat ze acuut ondervoed raken, in vergelijking met andere kinderen. Een bijzonder kwetsbare groep dus. Samen met UNHCR heeft La Caixa Banking Foundation in Ethiopiё geïnvesteerd in een voedingsprogramma voor moeders en kinderen op de vlucht. Door de strategische keuze te maken om extra kwetsbare vluchtelingen te ondersteunen met behulp van de innovatieve ‘MOM’-aanpak, maakt La Caixa het verschil. 
 
Word onderdeel van de nieuwe aanpak
Wereldwijd staan we op een keerpunt. Het succesvol aanpakken van gedwongen ontheemding vraagt om een nieuwe en alomvattende aanpak, zodat landen en gemeenschappen er niet alleen voor staan. In september presenteert UNHCR het Global Compact on Refugees aan de Verenigde Naties: een nieuwe manier om wereldwijd, en op een effectieve manier, verantwoordelijkheid te nemen voor de meest kwetsbaren. Fondsen en bedrijven moeten en kunnen een cruciale rol spelen in deze nieuwe aanpak voor de opvang en bescherming mensen op de vlucht. Wij nodigen de private sector uit: be part of the new deal
 
Note: Om mensen op de vlucht de opvang en bescherming te kunnen geven die ze verdienen, is UNHCR vrijwel volledig afhankelijk van de steun van overheden, bedrijven en particulieren. 
 
(Bron: Global Trends Report 2017 & Global Nutrition Report 2016)
 
*Saskia Baar werkte voor de Verenigde Naties in Libanon, Tanzania en Kenia. Sinds 2016 is zij als Hoofd Private Sector Partnerships in Nederland verantwoordelijk voor het engageren van publiek en bedrijfsleven bij het werk van UNHCR.
 
Meer weten over UNHCR? Bezoek de newsroom op De Dikke Blauwe: klik hier.
gerelateerde items