Wat u moet weten over de relatie tussen bedrijfsfonds en (moeder)bedrijf

18 februari 2021, 06:00
Wat u moet weten over de relatie tussen bedrijfsfonds en (moeder)bedrijf
Wat u moet weten over de relatie tussen bedrijfsfonds en (moeder)bedrijf
Bijdragen aan een betere wereld: dat moet een onderneming vooral doen door de core business maatschappelijk- en vanuit milieu-oogpunt relevant en ondersteunend te maken. M.a.w. door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast kunnen maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt via een stichting die buiten het bedrijf staat, als een aparte juridische entiteit. Een corporate foundation is een door een bedrijf opgezette stichting om maatschappelijke doelen te realiseren.
 
Wanneer en waarom is een corporate foundation interessant voor een onderneming?
  1. Over het bedrag dat het bedrijf bijdraagt aan het vermogen van de corporate foundation (het fonds), betaalt het geen donatiebelasting, onder de voorwaarde dat de foundation dat geld besteedt aan een Algemeen Nut. Volgens de ABNAmro geeft het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks ongeveer twee miljard euro aan goede doelen (ongeveer 35% van het totale jaarlijkse geefbudget in Nederland). Via bedrijfsfondsen kan dit bedrag dus zonder aftrek van belastingen volledig aan de goede bestemming besteed worden. 
  2. Bij een groot (international) bedrijf worden er vaak zoveel verschillende maatschappelijke activiteiten en doelen ondersteund, dat het niet meer helder is waar het bedrijf nu werkelijk voor staat. Er is geen centraal beleid, boodschap of focus. Een foundation kan zich toespitsen. 
  3. Indien er, verspreid over het gehele bedrijf, veel geld gespendeerd wordt aan maatschappelijke doelen, kan het voor het behalen van impact slimmer zijn om te bundelen en te stroomlijnen via een foundation. 
  4. Binnen het bedrijf is de aandacht vooral gericht op het behalen van financieel resultaat. Er is vaak geen expertise over maatschappelijke of duurzaamheidsvraagstukken en oplossingen. Deze expertise kan in een corporate foundation worden opgebouwd of gebundeld. 
Focus aanbrengen
Om focus aan te brengen in wat de bedrijfsfoundation doet, lijkt het logisch om het onderwerp te laten aansluiten op wat het bedrijf doet in zijn dagelijkse activiteiten: zit het bedrijf in gezondheidszorg, educatie, jeugd, lifestyle, voeding, muziek, of is er een ander centraal onderwerp? Indien de strategie van het bedrijfsfonds goed is afgestemd op de kerncapaciteiten van het bedrijf, kan het bedrijf ook kennis en vaardigheden inzetten binnen de doelstellingen van het bedrijfsfonds. Mensen vinden het vaak betekenisvol om als vrijwilliger bij te dragen. 
 
Meer dan donaties
Hoewel sommige bedrijfsfondsen zich volledig toeleggen op `doneren‘, kan (daarnaast) juist het inzetten van capaciteiten, het samenwerken met maatschappelijke partijen, gebruik maken van bedrijfstechnologie en innovatie, helpen om de gewenste impact te maken. Donaties (alleen) treffen niet altijd doel. Samenwerken met andere partijen; vaststellen op welk vraagstuk impact gemaakt zal worden; bepalen wie wat doet en definiëren hoe succes eruit ziet, werkt enorm stimulerend. 
 
Zelfstandigheid
Een bedrijfsfoundation heeft haar eigen governance. Voor een ANBI moet gewaarborgd zijn dat het bedrijf niet het beleid van de foundation bepaalt. Vaak wordt dat vormgegeven door een meerderheid van de bestuursleden buiten het bedrijf te rekruteren. Een bedrijfsfonds is in grote mate zelfstandig. Zij heeft een eigen bestuur, onafhankelijk van het bedrijf. Het bestuur ziet toe als een soort raad van toezicht op het dagelijks bestuur (two tier board) óf er is een verantwoordelijk bestuur dat voor de uitvoering van het fondsbeleid een operationeel team aanstuurt (one-tier board). 
Er kunnen bestuursleden (of Raad van Toezicht-leden) vanuit het bedrijf zijn. Gewaarborgd moet zijn, dat zij niet (in het belang van het bedrijf) bepalen wat de foundation wel of niet ondersteunt. Zo mag de foundation bijvoorbeeld in geen geval een maatschappelijke gift doen aan een klant om het bedrijf te helpen een opdracht binnen te halen. 
 
Meer dan financiële doelen
We zien dat bedrijven naast financiële doelen, ook sociale en milieudoelstellingen steeds belangrijker vinden en deze ambities ook in hun communicatie opnemen. Zo heeft Philips binnen haar doelstelling om 2,4 miljard mensenlevens per jaar te verbeteren. De rol van de Philips Foundation is echter niet om dit aantal te halen. Doel moet zijn om haar eigen agenda en missie te volgen: voor mensen die geen toegang hebben tot fatsoenlijke gezondheidszorg, kwalitatieve gezondheidszorg bereikbaar te maken, door middel van innovatie. Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van de expertise en vaardigheden die in het bedrijf aanwezig zijn, voor optimale impact.
 
 
 
►Auteur Margot Cooijmans is directeur van Philips Foundation. Zij schrijft als Expert Bedrijfsfondsen regelmatig columns en artikelen over dit onderwerp in De Dikke Blauwe. Ook levert zij bijdragen aan het Corporate Foundations Forum van WalburgPers/DDB.

Wilt u meer bijdragen lezen van DDB Expert Margot Cooijmans? klik hier

Wilt u meer informatie over Corporate Foundations Forum? Klik hier

CORPORATE POWER
SAVE THE DATE VOOR JAARSYMPOSIUM VAN CORPORATE FOUNDATION FORUM!

Op woensdag 26 mei vindt tussen 10.30 en 17.30 bij de AFAS Foundation in Leusden het jaarsymposium plaats van het netwerk Corporate Foundation Forum. Corporate Power is het zuster-evenement van Civil Power (waar jaarlijks in november de invloedrijkste spelers in de filantropie bij elkaar komen, onder meer om de nieuwe nummer 1 van De Dikke Blauwe 100 te huldigen.
 
Corporate Power wisselt kennis en ervaringen uit, agendeert actuele thema's voor bedrijven die al actief zijn met een bedrijfsfonds of dat overwegen en verbindt partijen die daarbij kunnen helpen. Indien coronamaatregelen een bijeenkomst in mei onmogelijk maken, verplaatsen we het event naar september. Wilt u op de hoogte worden gehouden van Corporate Power, vul dan het formulier in:
klik hier.
gerelateerde items