Vrijdag 2 februari: dag van de waarheid voor ECSP?

31 januari 2018, 12:14
Vrijdag 2 februari beraden zo'n tien vertegenwoordigers van vermogensfondsen zich over een doorstart van ECSP
Vrijdag 2 februari beraden zo'n tien vertegenwoordigers van vermogensfondsen zich over een doorstart van ECSP
Vrijdag 2 februari zou wel eens een cruciale dag kunnen worden voor het Rotterdamse onderzoekscentrum ECSP. Vlak voor de jaarwisseling maakte het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy bekend alle activiteiten per 31 maart te staken vanwege financiële problemen. Volgens welingelichte bronnen praten vrijdag in Amsterdam vertegenwoordigers van zo’n tien vermogensfondsen over een of meerdere doorstartscenario’s.
 
Voor ingewijden kwam de beslissing van de Raad van Toezicht, in overleg met directeur Ann Gummels, niet als een verrassing. Het was al bekend dat ECSP grote moeite had om haar activiteiten duurzaam gefinancierd te krijgen.

Rol Erasmus

Na het vertrek van directeur Michiel de Wilde (naar Goldschmeding Foundation) begin 2017 wachtte directeur Ann Gummels de taak om verder te werken aan financiële duurzaamheid, nadat founding contributor Adessium al eerder had aangegeven dat het centrum meer de eigen broek moest ophouden. Hoewel Gummels en haar team flink op weg leken die verduurzaming en diversificering te realiseren, en ECSP weer sterker leek met de ondersteuning van minimaal acht belangrijke vermogensfondsen, is nu toch het besluit gevallen om de activiteiten per 31 maart al te beëindigen. Welke rol de positie van Erasmus Universiteit hierbij gespeeld heeft is onduidelijk. Onbevestigd is het nieuws dat ook Erasmus eind 2018 de financiering van ECSP zou staken.

Weeffouten

Bronnen rond het ECSP die niet met naam genoemd willen worden, melden dat een aantal ‘weeffouten’ in de constructie van ECSP uiteindelijk mede hebben geleid tot de huidige situatie. De belangrijkste zou de onbalans zijn tussen de academische onderzoeksagenda enerzijds en de praktijkagenda (toepassing van onderzoek en kennisdeling voor met name vermogensfondsen en hun bestuurders) anderszijds.

Een blamage

Een definitieve sluiting van ECSP zou volgens de hoofdredactie van De Dikke Blauwe niet alleen voor de sector, maar vooral voor de vermogensfondsen een ‘blamage’ zijn. Niet alleen zouden de vermogensfondsen ‘hun’ onderzoeksinstituut verliezen, maar ook zou de complementariteit van onderzoek op de ‘as A’dam-R’dam’ (‘gevers & besteders’) verloren gaan. Het einde van ECSP betekent ook een einde aan de samenwerking op diverse vlakken, onder andere met de VU voor de PAO-cursus.

Onderzoeken en promoties

Het ECSP werd in 2009 opgericht dankzij de financiële steun van Adessium Foundation. De faculteiten Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit stelden hun wetenschappelijke kennis ter beschikking onder andere voor onderzoek. Daarnaast konden diverse promotietrajecten worden gefinancierd.
ECSP leverde de afgelopen negen jaar bijdragen aan kennisontwikkeling binnen de filantropiesector en koppelde academisch onderzoek aan praktijkervaringen. ECSP richtte zich hierbij vooral op de verbetering van kwaliteit, effectiviteit en impact van de fondsgevende organisaties. Voor 31 maart zal ECSP naar verwachting haar belangrijke onderzoek ‘Filantropische Fondsen in kaart’ hebben afgerond. Dit onderzoek probeert beter in kaart te brengen hoeveel vermogensfondsen in Nederland actief zijn en wat hun donatievermogen is.

Andere randvoorwaarden

Het is nog te vroeg iets te zeggen over de kansen van een ECSP-doorstart, maar duidelijk is uit een kleine rondgang van De Dikke Blauwe dat een scenario waarin alleen een 'zak geld' de oplossing is, geen kans maakt. Dat de randvoorwaarden voor een ECSP.2 anders moeten, is evident.

Wordt vervolgd.
 
►Lees het DDB-commentaar op de dreigende sluiting van ECSP: klik hier
gerelateerde items